En digital insikt – det fysiska mötets lov   

 

Den som väljer att göra en sökning på nätartiklar avseende tips om hur man bör bete sig i digitala intervjuer och digitala möten får en stor mängd träffar. Det är föga förvånande givet den enorma digitala resa de flesta verksamheter har gjort under pandemin- så även rekrytering / executive searchbranschen.  De digitala mötesverktygen har i många fall varit en förutsättning och ett viktigt komplement för att kunna hålla igång rekryteringsverksamheten, inte minst under de kalla vintermånaderna. (även om det absolut har blivit ett stort antal klart uppfriskande intervjupromenader i rask takt under det gångna året….).

För oss på Burro Advisors har pandemimånaderna inkluderat en hel del reflektion över de digitala intryck vi samlat på oss i de rekryteringsprocesser vi bedrivit.  Vad har fungerat bra med det digitala momenten och kanske t o m bättre?  Vad har fungerat sämre? Hur gör vi framåt?

 

Vad har fungerat Bra digital?

  • Tekniken fungerade ju faktiskt tillräckligt bra och var skalbar och tillgänglig från början. Även vi i marknaden var mer förberedda än vi tillfullo insett.
  • De flesta har haft förmåga att snabbt lära sig det digitala mötesmediet. Från början hjälpligt och med tiden mycket bra.
  • Det digitala mötet är ett effektiv sätt att mötas, ingen ställtid.

 

Vad har fungerat Bättre digital?

  • Att kunna nå varann så snabbt och smidigt jämför med tråcklande med kalendrar och resedetaljer för att hitta tider för ett fysiskt möte. Det har gått att arrangera intervjuer och möten mycket snabbare än tidigare.
  • Även semesterperioder har varit bra tider för intervju med kandidater som föredragit det. Det har passat många att vara med i processer på digital distans när man också haft tid för reflektion.

 

Vad har varit Bäst med det digitala?

  • Vi har fått så många nya intryck och samtalsämnen vid de digitala intervjutillfällena. Vi har sett så många olika rum, inredningar och familjemedlemmar skymta förbi i intervjuer och möten under månadernas lopp. Detta har gett oss många små- men sammantaget viktiga - informationer om kandidaten och dennes mer personliga miljö vilket har skärpt vår bild ytterligare.

 

Men trots alla digitala positiva insikter …..detta har fungerat Sämre:

  • Det digitala mötet/intervjun är ett begränsat möte per definition. Punkt. Vi får inte möjlighet att bilda oss ett lika fullständigt intryck av den människa vi möter i en digital miljö. I ett fysiskt möte använder vi fler sinnen full ut och bildar oss en mer heltäckande uppfattning.
  1. ex. läser vi av stämningen i rummet och bekräftar varandra genom gester och ansiktsuttryck. Detta gör vi vanligen helt omedvetet i ett fysiskt möte men har inte möjlighet att göra det digitalt.

 

  • Ett digitalt möte eller intervju är mer ansträngande än ett fysiskt möte när vill nå fram med vårt budskap. Många känner igen sig i ett övertydligt nickande för att bekräfta att vi instämmer i en fråga och fokus på att rikta blicken ”rätt” i förhållande till kameran för att uppnå ögonkontakt. Det är inte alla kandidater som kommer till sin fulla rätt här.

 

Vår sammanfattning - och vad gör vi framåt? 

För oss som arbetar med att analysera kandidater vi ofta inte har träffat förut är möjligheten att bilda sig ett helhetsintryck förstås en väldigt viktig pusselbit i vår analys. Här är det digitala mötet som enda intervjuform alltför begränsat. Vi som arbetar med executive search (rekommendationslogik) som rekryteringsmetod har förvisso en fördel i och med att vi redan har tydliga rekommendationer på de vi träffar för intervju. För att vi sedan ska bilda oss vår egen uppfattning med rekommendationen som grund krävs det dock att vi får använda alla våra sinnen. Det fysiska mötet med våra kandidater – och kunder - och kommer därför även fortsatt vara en hörnsten i vårt arbetssätt, om än med digitala möten som självklara kompletterande möjligheter i delar av processerna.  Vi ser nu fram emot att öka mötesfrekvensen i lite varmare miljöer (läs:inne), inte minst när det är som kallast.  Men den digitala mötet och de rörliga intervjuformer vi vant oss vid i form av promenader mm fortsätter vi gärna med som komplement.

Lämna en kommentar