UTBILDNING ONLINE: Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag start 4 maj

Befinner du dig redan i kretsen runt onoterade tillväxtbolag eller vill du söka dig dit, t ex som investerare/ ägare eller styrelseledamot? Tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm erbjuder vi en utbildning som fokuserar på hur man bygger och säkrar bolagsvärde i onoterade tillväxtbolag genom aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete. Vi har fått mycket fint gensvar från tidigare deltagere och det är nu fjärde terminen vi erbjuder detta öppna upplägg. Utbildningen blir även i vår i onlineformat och omfattar fyra halvdagar. Den 4, 5,10 och 11 maj är det dags för nästa utbildningsomgång.

Tillväxtbolagen kan se mycket olika ut men har ett antal kännetecken som utmärker dem utifrån ett ägar- och styrelseperspektiv. De är bolag med en tydlig värdetillväxt- och ofta även exitambition kopplat till någon förväntad tidshorisont. Bolagen är vanligen onoterade och ofta i behov av extern finansiering (riskkapital) utöver rörelsekapitalet – en återkommande fråga under bolagets tillväxtresa. Ägarlistan blir över tid ofta blandad, bestående av grundare och en eller flera olika externa finansiella investerare med minoritets- eller majoritetsägande.
I praktiken uppstår därför löpande ett antal specifika frågeställningar och utmaningar i styrning av bolaget för ägarna och styrelsen att hantera. Det finns samtidigt en stor möjlighet att bygga- och säkra bolagsvärde genom aktiv ägarstyrning och styrelsearbete. När ägarna och styrelsen aktivt väljer att utveckla en smart bolagsstyrning i viktiga frågor som till exempel ägarsamarbetet, det praktiska styrelsearbetet och hantering av specifika frågor som till exempel finansiering- och exit finns stor möjlighet att både öka och säkra värdetillväxten.

Dessa möjligheter, och många fler, tar vi upp under utbildningen som inledningsvis ger dig en repetition i grunderna i svenska bolagsstyrningsmodellen. Därefter går vi vidare med en fördjupning och bredd inom ägarstyrning och styrelsearbete i Tillväxtbolag med fokus på specifika frågeställningar och värdetillväxt. Det vi tar upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken.

Utbildningen är ett samarbete mellan Burro Advisors och StyrelseAkademien Stockholm.

Upplägg

Del 1: Repetition – grunderna i Bolagsstyrning och Styrelsearbete (1/2 dag)

 • Svenska bolagsstyrningsmodellen
 • Styrelser i olika sammanhang
 • Bolagsorganen – dess ansvar och mandat
 • Bemanning av styrelsen
 • Styrelsens arbetssätt
 • Det juridiska ansvaret

Del 2: Fördjupning med fokus på Ägarstyrning och Styrelsearbete i tillväxtbolag (1 ½ dag)

 • Vad utmärker onoterade tillväxtbolag – kraven och potentialen
 • Vad bygger värden i ett tillväxtbolag och för vem
 • Bolagsorganens roller i tillväxtbolag – specifika praktiska ansvar
 • Legala ansvarssituationer att ha extra fokus på
 • Specifika ägar- och styrelseaktiviteter, bl. a ägardirektiv, aktieägaravtal/investeringsavtal, styrelsebemanning och ersättning samt finansiering/kapitalanskaffning
 • Hur arbeta smart med aktivt ägande och aktivt styrelsearbete i praktiken –  i takt med tillväxtbolagets behov

Utbildningen varvas med övningscase, gruppdiskussion och gästföreläsning.

Vad uppnås med utbildningen?

 • Sammanfattning av grunderna i svenska bolagsstyrningsmodellen som styrelsens och ägarnas arbete vilar på, dess regelverk samt de olika bolagsorgan och hur det är tänkt att de ska samverka.
 • Fördjupad förståelse, övning och praktiska verktyg inom de områden i bolagsstyrningen som specifikt rör tillväxtbolagens potential och utmaningar och hur ägarnas och styrelsen kan arbeta för att driva och säkra värdetillväxt.

För vem?

 • Ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag
 • Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag
 • VD, revisor och rådgivare i nätverken runt tillväxtbolagen
 • Potentiella investerare/ ägare och ledamöter i tillväxtbolag

Utbildningen lägger extra tyngdpunkt på ägar – och styrelserollerna men är lika värdefull även för andra roller runt tillväxtbolagen – för att förstå helheten och bygga värde utifrån detta.

Citat från tidigare deltagare:

”Som aktiv styrelseledamot, investerare och rådgivare till bolag i snabb tillväxt tycker jag att utbildningen både berörde de formella aspekterna av styrelsearbete på ett bra sätt, men ännu viktigare delade många konkreta och praktiska insikter kring vad som är unikt just för onoterade tillväxtbolag. Åsa som utbildningsledare har stort engagemang och relevant kunskap. Kan varmt rekommendera utbildningen!”.

– Jörgen Bergqvist, Elendil Management AB

Förkunskaper
Vi ser gärna att du gått StyrelseAkademiens grundutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet, eller motsvarande utbildning, alternativt att du genom att vara ägare och / eller styrelseledamot i ett eller flera uppdrag har förvärvat grunderna i svensk bolagsstyrning.

DET PRAKTISKA OCH ANMÄLAN

Datum
Utbildningen är uppdelad på fyra tillfällen (halvdagar).

 • Tisdag 2021-05-04   kl 12:45-17:00,
 • Onsdag 2021-05-05  kl 08:30-12:30
 • Måndag 2021-05-10 kl 12:45-17:00
 • Tisdag 2021-05-11    kl 08:30-12:30

Adress
Online. Ett välkomstmail med länk och annan förberedelse kommer att sändas ut i god tid inför utbildningsstart.

Pris
Medlemmar i Burro Advisors nätverk respektive StyrelseAkademien 14 900 kr. Övriga 16 900 kr. Alla priser är exkl. moms

Intyg
Efter genomförd utbildning kommer du att erhålla ett intyg från Burro Advisors och StyrelseAkademien att du deltagit i utbildningen.

För mer information
Kontakta Camilla Åkerhielm på 08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se eller Åsa Otterlund, lärare, på 070-299 1550 , asa.otterlund@burroadvisors.com om du har frågor.

Anmälan
Du anmäler dig via Styrelseakademiens anmälningssida. Den når du på nedanstående länk:

ANMÄL DIG HÄR

Samarbetspartner

Den här utbildningen är framtagen i samarbete mellan StyrelseAkademien Stockholm och Burro Advisors.

Lärare

Åsa Otterlund, Burro Advisors. Åsa har bred erfarenhet bolagsstyrning från noterade- såväl som onoterade bolag i många branscher och föreningsverksamhet- både i operativa roller, som styrelseledamot och som ägare. Åsa har arbetat länge med investeringar i tillväxtbolag från både fond-, family office- och affärsängel perspektiv. Åsa är Partner på Burro Advisors och medlem i StyrelseAkademien.

 

StyrelseAkademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Vi samlar 7 000 styrelseledamöter och ägare från norr till söder i våra 16 lokalföreningar. Tillsammans professionaliserar vi styrelsearbetet i Sverige.

 

 

Lämna en kommentar