Tillväxtbolag

UTBILDNING: Fokus på styrelsearbete och ägarstyrning i startup- och scaleup fasen (1 dag)

Fördjupa dig i hur man med aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete bygger och säkrar bolagsvärde i tillväxtbolag, med specifik tyngdpunkt på startup- och scaleup fasen. Måndagen den 25 april genomför Burro Advisors denna praktisk styrelse- och ägarutbildning i samarbete med Styrelseakademien Stockholm Uppsala med fokus på just detta.  

Under en tillväxtresa är frågorna för både ägare och styrelse många. Extra kännbart blir det tidigt i bolagets utveckling, under startup- och scaleup fasen, då grundare och investerare ska hitta varandra och styra gemensamt. Det är därför viktigt att förstå varandras respektive roller och de specifika förhållanden och aktiviteter som rör dessa tillväxtbolag. Under den här utbildningen får du som ägare eller styrelsemedlem i ett tillväxtbolag den fördjupade kunskap du behöver för att bygga och säkra värde under resans gång.

Utbildningen innehåller:

Fördjupad förståelse och praktiska verktyg inom de områden som specifikt rör tillväxtbolagens potential samt utmaningar; ägardirektiv, aktieägaravtal, styrelseformering och ersättning, finansiering/kapitalanskaffning och cap table samt hur man i praktiken kan bygga upp ägarstyrning och styrelsearbete i takt med tillväxtbolagets behov. I utbildningen varvas föreläsning med erfarenhetsutbyte och gruppövningar. Det som tas upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken och inkluderar material med arbetsupplägg och mallar.

Upplägg

  • Vad utmärker startup och scaleup tillväxtbolag – förutsättningarna och värdepotentialen
  • Bolagsorganens roller och samverkan– specifika praktiska ansvar
  • Legala ansvarssituationer att ha extra fokus på
  • Specifika ägar- och styrelseaktiviteter, bl. a ägardirektiv, aktieägaravtal/investeringsavtal, styrelsebemanning och ersättning samt finansiering/kapitalanskaffning
  • Hur arbeta smart med aktivt ägande och aktivt styrelsearbete i praktiken – i takt med tillväxtbolagets behov

Vad uppnås?

Fördjupad förståelse, övning och praktiska verktyg inom de områden i bolagsstyrningen som specifikt rör tillväxtbolagens potential och utmaningar och hur ägarnas och styrelsen kan arbeta för att driva och säkra värdetillväxt.

För vem?

 Utbildningen lägger extra tyngdpunkt på ägar- och styrelserollerna men är lika värdefull även för andra roller runt tillväxtbolagen – för att förstå helheten och bygga och säkra värde utifrån detta:

  • Ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag
  • Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag
  • VD, revisor och rådgivare i nätverken runt tillväxtbolagen
  • Potentiella investerare/ ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag

Förkunskaper

Vi ser att du gått StyrelseAkademiens grundutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet, eller motsvarande utbildning, alternativt att du genom att vara ägare och / eller styrelseledamot i ett eller flera uppdrag så att du på så sätt känner dig helt trygg med grunderna i den svenska bolagsstyrningen och styrelsearbete.

 

Citat från tidigare deltagare:

”Som aktiv styrelseledamot, investerare och rådgivare till bolag i snabb tillväxt tycker jag att utbildningen både berörde de formella aspekterna av styrelsearbete på ett bra sätt, men ännu viktigare delade många konkreta och praktiska insikter kring vad som är unikt just för onoterade tillväxtbolag. Åsa som utbildningsledare har stort engagemang och relevant kunskap. Kan varmt rekommendera utbildningen!”.

– Jörgen Bergqvist, Elendil Management AB

” En kurs jag starkt rekommenderar då den innehåller en välavvägd blandning av teori och praktiska aspekter baserat på kursledarens omfattande erfarenhet. Uppskattade också särskilt att vi fick med oss användbara dokument och andra viktiga redskap som jag kommer ha stor nytta av i de bolag där jag verkar.”

-Ingrid Stenmark, Stenmark Investment AB

”Utbildningen är en unik upplevelse av hög flyghöjd, praktiska tillämpningar och öppet samtalsklimat. Väldigt aktuell för ägare, styrelseledamöter och VD i onoterade tillväxtbolag. Bra pedagogik och ett öppet samtalsklimat underlättade förståelsen för både intressanta och svåra utmaningar i tillväxtbolagen.”

-Anette Stjernkvist, FSI AB

”Personligen tycker jag det var mycket givande att med en del tidigare praktisk erfarenhet av styrelsearbete i bagaget, få både formalia och tankar kring hur ett samspel mellan ägare, styrelse och VD kan funka på ett optimalt sätt. Gav mycket inspiration och idéer, och diskussionerna med övriga deltagare fyllde på den bägaren. Mycket nöjd och energifull!”

-Jerker Norström, Beta Performance AB

 

Lärare

Åsa Otterlund, Burro Advisors. Åsa har bred erfarenhet bolagsstyrning och styrelseuppdrag från noterade- såväl som onoterade bolag i många branscher och föreningsverksamhet. Både i operativa roller, som styrelseledamot och som ägare. Åsa har arbetat länge med investeringar i tillväxtbolag från både VC fond-, family office- och affärsängel perspektiv. Åsa är Partner på Burro Advisors, investerare och styrelseledamot.

Samarbetspartner

Den här utbildningen är ges i samarbete mellan Burro Advisors och StyrelseAkademien Stockholm Uppsala.

 

DET PRAKTISKA OCH ANMÄLAN

Datum

Utbildningen är en heldag. Måndag den 25 april 2021. Kl. 08.30-17.00.

Adress

Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Notera! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar löpande läget. Om det inte bedöms möjligt att genomföra en utbildning på plats kommer den att erbjudas digitalt istället.

Pris

Medlemmar i Burro Advisors nätverk respektive StyrelseAkademien 9 900 kr. Övriga 10 900 kr. Alla priser är exkl. moms.

Intyg

Efter genomförd utbildning kommer du att erhålla ett intyg att du deltagit i utbildningen.

För mer information

Kontakta Åsa Otterlund, lärare, på 070-299 1550, eller Camilla Åkerhielm på 08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se om du har frågor.

Anmälan

Du anmäler dig via Styrelseakademiens anmälningssida. Den når du på nedanstående länk:

 ANMÄL DIG HÄR

 

VARMT VÄLKOMMMEN!