Burro Sommarlov

Sommarhälsning och reflektion: Är du ”ung och hungrig” eller ”senior och trygg”

 

Är du ”ung och hungrig” eller ”senior och trygg”  –  en dimension av mångfald att reflektera över?

Nu är det även dags för oss på Burro Advisors att ta lite semester med avkoppling, reflektion och laddning inför höstens projekt. Vi ser tillbaka på en intensiv vår med spännande och utmanande uppdrag, från ägar- och styrelsefrågor till rekrytering och utvärdering. Precis där vi gillar att verka.

Några av våra sommarreflektioner kommer fortsatt att röra sig runt frågan om mångfald. Vilka möjligheter innebär mångfald och vad betyder det egentligen i praktiken i våra uppdrag? Vad är vår roll, vår möjlighet och ansvar?  Vad är våra kunders och samarbetspartners möjlighet och ansvar?

Begreppet mångfald har många dimensioner och att adressera alla samtidigt är en stor uppgift. Vi brukar i våra uppdrag tala om strävan efter att få till ”blandade team” som matchar uppgiften. Det kan t ex röra sig om ett ledningsteam eller en styrelsesammansättning.  Med detta menar vi ett team som besitter den bästa blandningen av kompetenser och personliga egenskaper för den verksamhet som ska byggas och deras möjlighet att hitta ett bra sätt att samarbeta.  Genom att arbeta aktivt med mångfaldsperspektivet får vi fram oändligt många fler intressanta kandidater i de uppdrag vi arbetar med.

Det finns som bekant numera många studier som pekar på bättre resultat /lönsamhet /värdeutveckling med blandade team bestående av både män och kvinnor. Detta borde år 2021 inte vara ett faktum som behöver ifrågasättas.  Lägger vi sedan till ytterligare dimensioner, t e x ålder och kultur, börjar vi få till en riktigt spännande dynamisk blandning att arbeta med.

Låt oss stanna upp ett tag kring ålder, för det har väl inte undgått någon hur smart naturen är uttänkt kring just vår ålder. Det finns olika specifika styrkor kopplat till våra olika biologiska åldrar. Vår erfarenhet är att alla dessa styrkor vanligen behövs när man bygger hållbara verksamheter, åtminstone om man vill bygga den så bra som möjligt.

Därför blir ju önskemålet om t ex en ”ung och hungrig” kandidat eller en ”senior och trygg” kandidat något vi måste tränga djupare in i för att förstå i varje situation.  Vad är det egentligen för behov det signalerar? Menar vi med ”hungrig” egentligen en person som har förmågan att engagera en organisation och få den att leverera eller vad betyder hungrig just i denna situation? Är det säkert att det är bäst att personen då är ”ung” i biologisk bemärkelse? Kan en ”senior och trygg person” också vara ””hungrig”, eller…..?

Det kommer att bli olika svar på alla dessa frågor beroende inblandande personer, sammanhanget och det större team som personen ska verka. Frågorna måsta ställas varje gång och de beskrivande begrepp som används måste väljas med insikt, inte baserat på slentrian.

Sammanfattningsvis, mångfald är ett omfattande begrepp med stor värdepotential och det går inte att erövra hela området i en handvändning. Däremot går det att systematiskt arbeta med detta och nöta in ett beteende.  Ett beteende där mångfaldsfrågorna och hur de kan påverka verksamheten och värdeskapandet finns med som en alltid närvarande frågebatteri för att få till ett riktigt spetsigt blandat team – det gäller för oss på Burro Advisors såväl som våra kunder och partners.

Vi ser fram emot fortsatta spänstiga samtal om blandade team.  Vi återkommer under sommaren med lite lästips på detta område och andra.

 

En riktigt fin, vilsam och reflektiv sommar tillönskas er Alla!

// Burro Advisors teamet