MG logga

CFO till Mellby Gård

Nu finns det en unik möjlighet anta en nyckelroll inom Mellby Gård då de söker sin nästa CFO. Den nuvarande CFO:n har aviserat att han kommer att lämna posten under andra halvan av nästa år efter nio år i sin roll. Således söker Mellby Gård en efterträdare som under 2022 kan påbörja sitt nya jobb, initialt parallellt och i samarbete med avgående CFO och per den 1:a oktober 2022 med fullt ansvar.

 

Mellby Gård är idag en företagsgrupp med cirka 20-talet bolagsinnehav i vilka de agerar som långsiktig, aktiv och oftast störste ägare. Verksamheten spänner över ett antal branschvertikaler varav de mest betydande finns inom industri, handel & konsument samt tjänstesektorn som till exempel Roxtec, Duni, KappAhl och StudentConsulting. Därutöver innefattar gruppen bolag inom life science och lantbruksrelaterade verksamheter. Den konsoliderade omsättningen för gruppens nio dotterbolag är cirka SEK 10 miljarder med god lönsamhet.  Utöver det bolagsrelaterade arbetet jobbar Mellby Gård också med ett antal engagemang av filantropisk natur som dels är organiserat inom Mellby Gård AB, dels via Mellby Gårds Stiftelse.

 

Uppdraget

Som CFO för Mellby Gård ansvarar du, tillsammans med övriga ledande funktioner inom Mellby Gård, för den övergripande utvecklingen av gruppens bolag; såväl existerande som tillkommande. Utöver att leda huvudkontorets ekonomifunktion agerar CFO:n också gentemot respektive bolags CFO som ”bollplank” primärt men också som kravställare. Således förväntas CFO:n besitta ett brett spektrum av kompetensområden.

Vi söker en person med gedigen erfarenhet av att leda en ekonomifunktion i en holdingstruktur och med höga förväntningar på leverans och kvalitet. Rätt person besitter ett bra ledarskap som bygger på förtroende, goda värderingar, rätt moralisk och etisk kompass och samtidigt med en hög kravbild gentemot sin omgivning. Som CFO rapporterar man till VD för Mellby Gård och har sin placering på huvudkontoret i Malmö.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter:

 • Leda och utveckla Mellby Gårds ekonomifunktioner (bl a redovisning, bokföring, finans, controlling, skatt, etc.); idag innefattande en handfull medarbetare i moderbolaget.
 • Konsolidering av respektive bolags löpande resultat.
 • Bistå Mellby Gårds styrelse och ledning med månadsrapporter, likviditetsuppföljning och nettoskuldsutveckling.
 • Ta fram prognoser avseende resultat, kassaflöde och nettoskuld.
 • Ta en aktiv roll i förvärvsrelaterade frågor (due diligence, finansiering, värdering, avtal, etc.)
 • Ansvara för finansieringsfrågor avseende, moderbolaget samt assistera respektive CFO inom gruppen med bolagens finansiering och säkerställa ’compliance’ avtalen emellan.
 • Upprätta attesterings- och firmateckningsrutiner.
 • Upprätta och uppdatera gruppgemensamma policys samt ansvara för Mellby Gårds visselblåsarfunktion.
 • Eventuella styrelseuppdrag inom företagsgruppen.
 • Ta fram och verkställa incitamentsprogram.
 • Rapporterar till Mellby Gårds VD. 

Kravprofil

 • Gedigen erfarenhet av att leda ekonomifunktion i en holdingstruktur.
 • God strategisk förmåga kombinerat med en operativ ledningsstil.
 • Dokumenterat starkt ledarskap.
 • Hög kompetens inom redovisning, controlling, finansiering, skatter och transfer pricing.
 • Erfarenhet av att ha arbetat i affärsnära/verksamhetsnära ekonomiroller.
 • Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö.
 • Erfarenhet av koncernredovisning.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
 • Civilekonom/MSc in Business & Economics eller motsvarande.

Personliga karaktärsdrag

 • Engagerande personlighet.
 • God kommunikativ förmåga.
 • Självförtroende, mogen och prestigelös personlighet.
 • Personlig integritet.
 • Strukturerad med god planeringsförmåga.
 • God analytisk förmåga.
 • Öppen för och besitter förmågan att driva förändringar.
 • Pålitlig och uthållig.

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Mellby Gård med Burro Advisors AB. Ansök till tjänsten genom att skicka ditt CV och Personliga brev till hanna.astrom@burroadvisors.com.

Har du frågor kring rollen eller ansökan, vänligen kontakta Tobias Löfgren på 070- 799 9209 eller Kettil Wedin 0733-683286.

Vi ser fram emot din ansökan!