Några platser kvar till styrelse-och ägarstyrningsutbildningen den 25 april

UTBILDNING: fokus på styrelsearbete och ägarstyrning i startup- och scaleup fasen (1 dag)

Fördjupa dig i hur man med aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete bygger och säkrar bolagsvärde i tillväxtbolag, med specifik tyngdpunkt på startup- och scaleup fasen. Måndagen den 25 april genomför Burro Advisors denna praktisk styrelse- och ägarutbildning i samarbete med Styrelseakademien Stockholm Uppsala med fokus på just detta. Vi har några platser kvar – fånga möjligheten. 

Under en tillväxtresa är frågorna för både ägare och styrelse många. Extra kännbart blir det tidigt i bolagets utveckling, under startup- och scaleup fasen, då grundare och investerare ska hitta varandra och styra gemensamt. Det är därför viktigt att förstå varandras respektive roller och de specifika förhållanden och aktiviteter som rör dessa tillväxtbolag. Under den här utbildningen får du som ägare eller styrelsemedlem i ett tillväxtbolag den fördjupade kunskap du behöver för att bygga och säkra värde under resans gång.

Utbildningen innehåller:

Fördjupad förståelse och praktiska verktyg inom de områden som specifikt rör tillväxtbolagens potential samt utmaningar; ägardirektiv, aktieägaravtal, styrelseformering och ersättning, finansiering/kapitalanskaffning och cap table samt hur man i praktiken kan bygga upp ägarstyrning och styrelsearbete i takt med tillväxtbolagets behov. I utbildningen varvas föreläsning med erfarenhetsutbyte och gruppövningar. Det som tas upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken och inkluderar material med arbetsupplägg och mallar.

Upplägg

 • Vad utmärker startup och scaleup tillväxtbolag – förutsättningarna och värdepotentialen
 • Bolagsorganens roller och samverkan– specifika praktiska ansvar
 • Legala ansvarssituationer att ha extra fokus på
 • Specifika ägar- och styrelseaktiviteter, bl. a ägardirektiv, aktieägaravtal/investeringsavtal, styrelsebemanning och ersättning samt finansiering/kapitalanskaffning
 • Hur arbeta smart med aktivt ägande och aktivt styrelsearbete i praktiken – i takt med tillväxtbolagets behov

Vad uppnås?

Fördjupad förståelse, övning och praktiska verktyg inom de områden i bolagsstyrningen som specifikt rör tillväxtbolagens potential och utmaningar och hur ägarnas och styrelsen kan arbeta för att driva och säkra värdetillväxt.

För vem?

 Utbildningen lägger extra tyngdpunkt på ägar- och styrelserollerna men är lika värdefull även för andra roller runt tillväxtbolagen – för att förstå helheten och bygga och säkra värde utifrån detta:

 • Ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag
 • Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag
 • VD, revisor och rådgivare i nätverken runt tillväxtbolagen
 • Potentiella investerare/ ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag

Förkunskaper

Vi ser att du gått StyrelseAkademiens grundutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet, eller motsvarande utbildning, alternativt att du genom att vara ägare och / eller styrelseledamot i ett eller flera uppdrag så att du på så sätt känner dig helt trygg med grunderna i den svenska bolagsstyrningen och styrelsearbete.

 

Citat från tidigare deltagare:

”Som aktiv styrelseledamot, investerare och rådgivare till bolag i snabb tillväxt tycker jag att utbildningen både berörde de formella aspekterna av styrelsearbete på ett bra sätt, men ännu viktigare delade många konkreta och praktiska insikter kring vad som är unikt just för onoterade tillväxtbolag. Åsa som utbildningsledare har stort engagemang och relevant kunskap. Kan varmt rekommendera utbildningen!”.

– Jörgen Bergqvist, Elendil Management AB

” En kurs jag starkt rekommenderar då den innehåller en välavvägd blandning av teori och praktiska aspekter baserat på kursledarens omfattande erfarenhet. Uppskattade också särskilt att vi fick med oss användbara dokument och andra viktiga redskap som jag kommer ha stor nytta av i de bolag där jag verkar.”

-Ingrid Stenmark, Stenmark Investment AB

”Utbildningen är en unik upplevelse av hög flyghöjd, praktiska tillämpningar och öppet samtalsklimat. Väldigt aktuell för ägare, styrelseledamöter och VD i onoterade tillväxtbolag. Bra pedagogik och ett öppet samtalsklimat underlättade förståelsen för både intressanta och svåra utmaningar i tillväxtbolagen.”

-Anette Stjernkvist, FSI AB

”Personligen tycker jag det var mycket givande att med en del tidigare praktisk erfarenhet av styrelsearbete i bagaget, få både formalia och tankar kring hur ett samspel mellan ägare, styrelse och VD kan funka på ett optimalt sätt. Gav mycket inspiration och idéer, och diskussionerna med övriga deltagare fyllde på den bägaren. Mycket nöjd och energifull!”

-Jerker Norström, Beta Performance AB

 

Lärare

Åsa Otterlund, Burro Advisors. Åsa har bred erfarenhet bolagsstyrning och styrelseuppdrag från noterade- såväl som onoterade bolag i många branscher och föreningsverksamhet. Både i operativa roller, som styrelseledamot och som ägare. Åsa har arbetat länge med investeringar i tillväxtbolag från både VC fond-, family office- och affärsängel perspektiv. Åsa är Partner på Burro Advisors, investerare och styrelseledamot.

Samarbetspartner

Den här utbildningen är ges i samarbete mellan Burro Advisors och StyrelseAkademien Stockholm Uppsala.

 

DET PRAKTISKA OCH ANMÄLAN

Datum

Utbildningen är en heldag. Måndag den 25 april 2021. Kl. 08.30-17.00.

Adress

Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Notera! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar löpande läget. Om det inte bedöms möjligt att genomföra en utbildning på plats kommer den att erbjudas digitalt istället.

Pris

Medlemmar i Burro Advisors nätverk respektive StyrelseAkademien 9 900 kr. Övriga 10 900 kr. Alla priser är exkl. moms.

Intyg

Efter genomförd utbildning kommer du att erhålla ett intyg att du deltagit i utbildningen.

För mer information

Kontakta Åsa Otterlund, lärare, på 070-299 1550, eller Camilla Åkerhielm på 08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se om du har frågor.

Anmälan

Du anmäler dig via Styrelseakademiens anmälningssida. Den når du på nedanstående länk:

 ANMÄL DIG HÄR

 

VARMT VÄLKOMMMEN!

UTBILDNING: Fokus på styrelsearbete och ägarstyrning i startup- och scaleup fasen (1 dag)

Fördjupa dig i hur man med aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete bygger och säkrar bolagsvärde i tillväxtbolag, med specifik tyngdpunkt på startup- och scaleup fasen. Måndagen den 25 april genomför Burro Advisors denna praktisk styrelse- och ägarutbildning i samarbete med Styrelseakademien Stockholm Uppsala med fokus på just detta.  

Under en tillväxtresa är frågorna för både ägare och styrelse många. Extra kännbart blir det tidigt i bolagets utveckling, under startup- och scaleup fasen, då grundare och investerare ska hitta varandra och styra gemensamt. Det är därför viktigt att förstå varandras respektive roller och de specifika förhållanden och aktiviteter som rör dessa tillväxtbolag. Under den här utbildningen får du som ägare eller styrelsemedlem i ett tillväxtbolag den fördjupade kunskap du behöver för att bygga och säkra värde under resans gång.

Utbildningen innehåller:

Fördjupad förståelse och praktiska verktyg inom de områden som specifikt rör tillväxtbolagens potential samt utmaningar; ägardirektiv, aktieägaravtal, styrelseformering och ersättning, finansiering/kapitalanskaffning och cap table samt hur man i praktiken kan bygga upp ägarstyrning och styrelsearbete i takt med tillväxtbolagets behov. I utbildningen varvas föreläsning med erfarenhetsutbyte och gruppövningar. Det som tas upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken och inkluderar material med arbetsupplägg och mallar.

Upplägg

 • Vad utmärker startup och scaleup tillväxtbolag – förutsättningarna och värdepotentialen
 • Bolagsorganens roller och samverkan– specifika praktiska ansvar
 • Legala ansvarssituationer att ha extra fokus på
 • Specifika ägar- och styrelseaktiviteter, bl. a ägardirektiv, aktieägaravtal/investeringsavtal, styrelsebemanning och ersättning samt finansiering/kapitalanskaffning
 • Hur arbeta smart med aktivt ägande och aktivt styrelsearbete i praktiken – i takt med tillväxtbolagets behov

Vad uppnås?

Fördjupad förståelse, övning och praktiska verktyg inom de områden i bolagsstyrningen som specifikt rör tillväxtbolagens potential och utmaningar och hur ägarnas och styrelsen kan arbeta för att driva och säkra värdetillväxt.

För vem?

 Utbildningen lägger extra tyngdpunkt på ägar- och styrelserollerna men är lika värdefull även för andra roller runt tillväxtbolagen – för att förstå helheten och bygga och säkra värde utifrån detta:

 • Ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag
 • Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag
 • VD, revisor och rådgivare i nätverken runt tillväxtbolagen
 • Potentiella investerare/ ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag

Förkunskaper

Vi ser att du gått StyrelseAkademiens grundutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet, eller motsvarande utbildning, alternativt att du genom att vara ägare och / eller styrelseledamot i ett eller flera uppdrag så att du på så sätt känner dig helt trygg med grunderna i den svenska bolagsstyrningen och styrelsearbete.

 

Citat från tidigare deltagare:

”Som aktiv styrelseledamot, investerare och rådgivare till bolag i snabb tillväxt tycker jag att utbildningen både berörde de formella aspekterna av styrelsearbete på ett bra sätt, men ännu viktigare delade många konkreta och praktiska insikter kring vad som är unikt just för onoterade tillväxtbolag. Åsa som utbildningsledare har stort engagemang och relevant kunskap. Kan varmt rekommendera utbildningen!”.

– Jörgen Bergqvist, Elendil Management AB

” En kurs jag starkt rekommenderar då den innehåller en välavvägd blandning av teori och praktiska aspekter baserat på kursledarens omfattande erfarenhet. Uppskattade också särskilt att vi fick med oss användbara dokument och andra viktiga redskap som jag kommer ha stor nytta av i de bolag där jag verkar.”

-Ingrid Stenmark, Stenmark Investment AB

”Utbildningen är en unik upplevelse av hög flyghöjd, praktiska tillämpningar och öppet samtalsklimat. Väldigt aktuell för ägare, styrelseledamöter och VD i onoterade tillväxtbolag. Bra pedagogik och ett öppet samtalsklimat underlättade förståelsen för både intressanta och svåra utmaningar i tillväxtbolagen.”

-Anette Stjernkvist, FSI AB

”Personligen tycker jag det var mycket givande att med en del tidigare praktisk erfarenhet av styrelsearbete i bagaget, få både formalia och tankar kring hur ett samspel mellan ägare, styrelse och VD kan funka på ett optimalt sätt. Gav mycket inspiration och idéer, och diskussionerna med övriga deltagare fyllde på den bägaren. Mycket nöjd och energifull!”

-Jerker Norström, Beta Performance AB

 

Lärare

Åsa Otterlund, Burro Advisors. Åsa har bred erfarenhet bolagsstyrning och styrelseuppdrag från noterade- såväl som onoterade bolag i många branscher och föreningsverksamhet. Både i operativa roller, som styrelseledamot och som ägare. Åsa har arbetat länge med investeringar i tillväxtbolag från både VC fond-, family office- och affärsängel perspektiv. Åsa är Partner på Burro Advisors, investerare och styrelseledamot.

Samarbetspartner

Den här utbildningen är ges i samarbete mellan Burro Advisors och StyrelseAkademien Stockholm Uppsala.

 

DET PRAKTISKA OCH ANMÄLAN

Datum

Utbildningen är en heldag. Måndag den 25 april 2021. Kl. 08.30-17.00.

Adress

Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Notera! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar löpande läget. Om det inte bedöms möjligt att genomföra en utbildning på plats kommer den att erbjudas digitalt istället.

Pris

Medlemmar i Burro Advisors nätverk respektive StyrelseAkademien 9 900 kr. Övriga 10 900 kr. Alla priser är exkl. moms.

Intyg

Efter genomförd utbildning kommer du att erhålla ett intyg att du deltagit i utbildningen.

För mer information

Kontakta Åsa Otterlund, lärare, på 070-299 1550, eller Camilla Åkerhielm på 08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se om du har frågor.

Anmälan

Du anmäler dig via Styrelseakademiens anmälningssida. Den når du på nedanstående länk:

 ANMÄL DIG HÄR

 

VARMT VÄLKOMMMEN!

MED ÖNSKAN OM EN INNERLIG OCH NÄRVARANDE JUL

Dags att snart lägga detta minst sagt omväxlande år bakom oss. Det har för de flesta inneburit en hel del utmaningar men säkert också många spännande möjligheter!  Just denna tid på året känns det också extra viktigt att ta hand om nära, kära och medmänniskor som behöver vår närvaro.

Ett tips när ni på olika sätt träffas under julhelgen – i familjen, bland vänner och eller bland behövande.  Gör ett avbrott i julstök och film-streamande för att istället samlas för en gemensam stunds högläsning. Tänd ett ljus och sätt er bekvämt och välj ut en berättelse. Låt någon läsa högt för er övriga – eller varför inte turas om? Det fungerar ju faktiskt också bra att samlas digitalt.

Ett förslag som garanterat kommer att fånga alla –  små som stora –  är Selma Lagerlöfs ”Legenden om Julrosorna”.  Kanhända att ni inledningsvis tycker att språket känns lite gammaldags och att det tar en stund för barnen att komma till ro och börja lyssna. Men efter ett tag sprider sig lugnet och alla dras med i den makalöst fina och spännande historien om rövarfamiljen i  Göinge skog som för mer än 100 år sedan är med om ett stort underverk på självaste  julnatten……

Intresserad? Sök på nätet så hittar ni enkelt en e-bok att beställa. Vill ni hellre få tag på en fysisk bok får ni leta på antikvariat – finns i samlingen ”En saga om en saga”.

Med detta önskar vi en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 

 

CFO till Mellby Gård

Nu finns det en unik möjlighet anta en nyckelroll inom Mellby Gård då de söker sin nästa CFO. Den nuvarande CFO:n har aviserat att han kommer att lämna posten under andra halvan av nästa år efter nio år i sin roll. Således söker Mellby Gård en efterträdare som under 2022 kan påbörja sitt nya jobb, … Läs mer

Påminnelse: Utbildning i värdeskapande ägarstyrning och styrelsearbete i tillväxtbolag – fokus startup och scaleup

Befinner du dig redan i ett kretsen runt onoterade tillväxtbolag eller vill du söka dig dit, t ex som investerare/ ägare eller styrelseledamot? Tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm erbjuder vi en utbildning som fokuserar på hur man genom aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete bygger och säkrar bolagsvärde i onoterade tillväxtbolag  med specifikt fokus på startup- och … Läs mer

Att investera onoterat – kurs och erfarenhetsutbyte på hög höjd

Vår höstkurs i investeringsprocessen med fokus på onoterade bolag genomfördes av vår Partner Åsa Otterlund och inbjudna deltagare under strålande förhållanden! Intensiva dagar med teori, case resonemang varvat med vandring där resonemangen fortsatte flöda. En sann energiboost att få utbyta erfarenheter och innovativa idéer med detta Superteam. Stort tack för ert deltagande!

Marketing Director Business Area Duni

Burro Advisors hjälper Duni att hitta nästa Marketing Director Business Area Duni. Detta är en unik möjlighet att vara en del av resan att bli en ledande hållbarhetsaktör inom branschen och sätta grunden för företagets digitala marknadsföring och kommunikation. Mer information om rollen hittar du på: https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2737560578&keywords=duni Tycker du att detta låter som en spännande … Läs mer

Utbildning i Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag den 8 och 15 november

Befinner du dig redan i ett kretsen runt onoterade tillväxtbolag eller vill du söka dig dit, t ex som investerare/ ägare eller styrelseledamot? Tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm erbjuder vi en utbildning som fokuserar på hur man bygger och säkrar bolagsvärde i onoterade tillväxtbolag genom aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete. Det är nu tredje året vi … Läs mer

Att välja sin ålder – inspirerande bok 3

I vår semesterhälsning tidigare i somras lovade vi att återkomma på temat mångfald och specifikt den spännande dimensionen ålder. Vår kollega Åsa Otterlund har läst och inspirerats av ”VÄLJ DIN ÅLDER – En bok för alla jämna och ojämna födelsedagar” av John Mellkvist.

Ålderismen – vår strukturella åldernoja och dess skadliga effekter i samhället (inte minst i arbetslivet) –  är ett företeelse som fått verka länge i det fördolda. Nu diskuteras och utmanas detta allt oftare i konstruktiv anda, mycket beroende på John Mellkvists engagerade dialog i olika kanaler med Linkedin som huvudspår.

I Sverige har vår biologiska ålder blivit en av de mest framträdande beskrivningarna och grund för sortering avseende vem vi anses vara, vilken ”grupp” vi anses tillhöra. Att en sådan indelning fått ta så mycket plats gör förstås att vi cementerar ett antal förväntningar kring vårt bäst före- datum. Vi gör det lite väl enkelt för oss och missar därmed stora värden när vi slentrianmässigt kopplar ihop t ex ”ung och hungrig” eller ”äldre och överkvalificerad” och agerar därefter.

Efter att målmedvetet och aktivt ha drivit frågan om ålderism i ett antal år har John Mellkvist verkligen lyckats sortera upp och synliggöra detta strukturella beteende (så omfattade!) och dess negativa konsekvenser (så stora värden som försvinner!). Sin resa hittills sammanfattar han i boken och ger oss ett antal tydliga och enkla råd för vad vi kan göra för att motverka ålderism (nyfiken – läs boken!).

Alla vi som arbetar med rekrytering av nyckelpersoner och med att sätta samman riktigt skarpa värdeskapande lednings- och styrelseteam har mycket inspiration att hämta ur denna sammanfattande och energigivande bok. Vi behöver ständigt arbeta med att utmana den strukturella förväntan på ideal-profilen för en roll så att vi inte agerar för snävt och därmed missar att optimera teamet.

Och du som vill vara fortsatt relevant i alla dina åldrar, här finns mycket tänkvärd läsning för dig också.

Att författaren verkligen kan området kommunikation gör denna bok extra tillgänglig. Den levererar på ett samtalande sätt de träffsäkra formuleringarna som vi nog själva skulle vilja ha kommit på! Nu får vi argumenten väl förberedda – bara att ta med sig dem ut i det dagliga arbetet och nå fram snabbare till ökad åldersmångfald. Det vinner precis alla på.

Att läsa något som inte handlar om ditt jobb…….inspirerande bok 2

 

Här kommer ett lästips från vår kollega Kettil Wedin som uppmuntrar möjligheten till nya impulser under sommaren. Att läsa något som inte handlar om ditt jobb kan faktiskt berika ditt …..jobb. Boken #Renegater är en blivande klassiker och den sista i en trilogi men som går att läsa utan att ha läst de två föregående romanerna #Gentlemen från 1980 och #Gangsters från år 2005.

#executivesearch #inspiration #klasöstergren #renegater