Executive Search

Vi bygger nätverk mellan personer och organisationer för framtiden.

Burro Advisors arbetar med Executive Search (Chefsrekrytering) för några av Sveriges och världens främsta företag.

Owner & Board Services

Värdeskapande bolagsstyrning.

Vi hjälper företag att skapa bolagsvärde med aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete.

Assessment Services

Professionell utvärdering är en viktig beslutspunkt.

Burro Advisors arbetar med professionell utvärdering (Assessment) av individer och grupper.

Våra tjänster

Executive Rekrytering


Burro Advisors Executive Search-tjänst bygger på omfattande erfarenhet - inte bara från Executive Search själv utan också från egna erfarenheter av styrelsearbete såväl som strategiska och operativa positioner inom både större företag och nystartade företag...

Owner & Board Services


Inom Owner & Board services erbjuder vi Executive rekrytering av styrelseledamöter, stöd i valberedningsarbete , styrelseutvärdering  samt utbildning och rådgivning i värdeskapande bolagsstyrning utifrån ett ägar- och styrelseperspektiv.

Assessment


Burro Advisors har stor erfarenhet av att bistå ägare, styrelser och ledningsgrupper i att genomföra professionella och heltäckande utvärderingar av individer och grupper. Genom en strukturerad process som fokuserar på både kompetens...

Intresserad av våra tjänster?

Oavsett om du behöver chefsrekrytering, rådgivning i bolagsstyrelsen eller aktiv rekrytering så finns vi tillhands. Hör av er till oss för mer information.

Styrelseutvärdering

Vi tar Styrelseutvärderingen ett steg längre genom att vidga ansatsen  - från intern effektivitetsövning till att även säkra affärsvärde och riktningen.

Våra styrelseutvärderingsupplägg innehåller både enkät- och djupintervju samt möjlighet till fördjupad analys. I samråd med oss väljer ni ett upplägg som passar er.

chefsrekrytering

Chefsrekrytering inom handeln

Burro Advisors har ett genuint intresse och en djup förståelse för konsumentvarusektorn (FMCG) såväl som från detaljhandelssektorn. Under åren har Burro Advisors konsulter genomfört +100 rekryteringar inom dessa två  två närliggande industrisektorer under de senaste åren. Det innebär att vi har ett starkt nätverk och en god kunskap om var de framgångsrika ledarna befinner sig och att vi i många fall redan har etablerat relationer med dessa personer.

tree

Låter detta intressant? Vill du ha professionell hjälp med er rekrytering?

Hör av dig till oss - Vi ser till att matcha er med bästa resultat!