Tillväxtbolag

Utbildning i Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag den 8 och 15 november

Befinner du dig redan i ett kretsen runt onoterade tillväxtbolag eller vill du söka dig dit, t ex som investerare/ ägare eller styrelseledamot? Tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm erbjuder vi en utbildning som fokuserar på hur man bygger och säkrar bolagsvärde i onoterade tillväxtbolag genom aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete.

Det är nu tredje året vi erbjuder detta öppna upplägg och vi har fått mycket fint gensvar från tidigare deltagare. Efter flera digitala omgångar räknar vi i höst med att åter genomföra utbildningen på plats. Den 8 och 15 november är det dags för nästa utbildningsomgång.

Tillväxtbolagen kan se mycket olika ut men har ett antal kännetecken som utmärker dem utifrån ett ägar- och styrelseperspektiv. De är bolag med en tydlig värdetillväxt- och ofta även exitambition kopplat till någon förväntad tidshorisont. Bolagen är vanligen onoterade och ofta i behov av extern finansiering (riskkapital) utöver rörelsekapitalet – en återkommande fråga under bolagets tillväxtresa. Ägarlistan blir över tid ofta blandad, bestående av grundare och en eller flera olika externa finansiella investerare med minoritets- eller majoritetsägande.

I praktiken uppstår därför löpande ett antal specifika frågeställningar och utmaningar i styrning av bolaget för ägarna och styrelsen att hantera. Det finns samtidigt en stor möjlighet att bygga- och säkra bolagsvärde genom aktiv ägarstyrning och styrelsearbete. När ägarna och styrelsen aktivt väljer att utveckla en smart bolagsstyrning i viktiga frågor som till exempel ägarsamarbetet, det praktiska styrelsearbetet och hantering av specifika frågor som till exempel finansiering- och exit finns stor möjlighet att både öka och säkra värdetillväxten.

Dessa möjligheter, och många fler, tar vi upp under utbildningen som inledningsvis ger dig en repetition i grunderna i svenska bolagsstyrningsmodellen. Därefter går vi vidare med en fördjupning och bredd inom ägarstyrning och styrelsearbete i Tillväxtbolag med fokus på specifika frågeställningar och värdetillväxt. Det vi tar upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken.

Utbildningen är ett samarbete mellan Burro Advisors och Styrelseakademien Stockholm.

Upplägg

Del 1: Repetition – grunderna i Bolagsstyrning och Styrelsearbete (1/2 dag)

 • Svenska bolagsstyrningsmodellen
 • Styrelser i olika sammanhang
 • Bolagsorganen – dess ansvar och mandat
 • Bemanning av styrelsen
 • Styrelsens arbetssätt
 • Det juridiska ansvaret

Del 2: Fördjupning med fokus på Ägarstyrning och Styrelsearbete i tillväxtbolag (1 ½ dag)

 • Vad utmärker onoterade tillväxtbolag – kraven och potentialen
 • Vad bygger värden i ett tillväxtbolag och för vem
 • Bolagsorganens roller i tillväxtbolag – specifika praktiska ansvar
 • Legala ansvarssituationer att ha extra fokus på
 • Specifika ägar- och styrelseaktiviteter, bl. a ägardirektiv, aktieägaravtal/investeringsavtal, styrelsebemanning och ersättning samt finansiering/kapitalanskaffning
 • Hur arbetar man smart med aktivt ägande och aktivt styrelsearbete i praktiken –  i takt med tillväxtbolagets behov

Utbildningen varvas med övningscase, gruppdiskussion och gästföreläsning.

Vad uppnås?

 • Sammanfattning av grunderna i svenska bolagsstyrningsmodellen som styrelsens och ägarnas arbete vilar på, dess regelverk samt de olika bolagsorgan och hur det är tänkt att de ska samverka.
 • Fördjupad förståelse, övning och praktiska verktyg inom de områden i bolagsstyrningen som specifikt rör tillväxtbolagens potential och utmaningar och hur ägarnas och styrelsen kan arbeta för att driva och säkra värdetillväxt.

För vem?

 • Ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag
 • Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag
 • VD, revisor och rådgivare i nätverken runt tillväxtbolagen
 • Potentiella investerare/ ägare och ledamöter i tillväxtbolag

Utbildningen lägger extra tyngdpunkt på ägar – och styrelserollerna men är lika värdefull även för andra roller runt tillväxtbolagen – för att förstå helheten och bygga värde utifrån detta.

Citat från tidigare deltagare:

”Som aktiv styrelseledamot, investerare och rådgivare till bolag i snabb tillväxt tycker jag att utbildningen både berörde de formella aspekterna av styrelsearbete på ett bra sätt, men ännu viktigare delade många konkreta och praktiska insikter kring vad som är unikt just för onoterade tillväxtbolag. Åsa som utbildningsledare har stort engagemang och relevant kunskap. Kan varmt rekommendera utbildningen!”.
– Jörgen Bergqvist, Elendil Management AB

” En kurs jag starkt rekommenderar då den innehåller en välavvägd blandning av teori och praktiska aspekter baserat på kursledarens omfattande erfarenhet. Uppskattade också särskilt att vi fick med oss användbara dokument och andra viktiga redskap som jag kommer ha stor nytta av i de bolag där jag verkar.”
-Ingrid Stenmark, Stenmark Investment AB

 

”Utbildningen är en unik upplevelse av hög flyghöjd, praktiska tillämpningar och öppet samtalsklimat. Väldigt aktuell för ägare, styrelseledamöter och VD i onoterade tillväxtbolag. Bra pedagogik och ett öppet samtalsklimat underlättade förståelsen för både intressanta och svåra utmaningar i tillväxtbolagen.”
-Anette Stjernkvist, FSI AB

”Personligen tycker jag det var mycket givande att med en del tidigare praktisk erfarenhet av styrelsearbete i bagaget, få både formalia och tankar kring hur ett samspel mellan ägare, styrelse och VD kan funka på ett optimalt sätt. Gav mycket inspiration och idéer, och diskussionerna med övriga deltagare fyllde på den bägaren. Mycket nöjd och energifull!”
-Jerker Norström, Beta Performance AB

Förkunskaper

Vi ser gärna att du gått StyrelseAkademiens grundutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet, eller motsvarande utbildning, alternativt att du genom att vara ägare och / eller styrelseledamot i ett eller flera uppdrag har förvärvat grunderna i svensk bolagsstyrning.

Lärare

Lärare är Åsa Otterlund, Burro Advisors. Åsa har bred erfarenhet bolagsstyrning från noterade- såväl som onoterade bolag i många branscher och föreningsverksamhet- både i operativa roller, som styrelseledamot och som ägare. Åsa har arbetat länge med investeringar i tillväxtbolag från både fond-, family office- och affärsängel perspektiv. Åsa är Partner på Burro Advisors och medlem i Styrelseakademien.

 

 

DET PRAKTISKA OCH ANMÄLAN

Datum
Utbildningen omfattar två heldagar.
Måndag den 8 november och måndag den 15 november 2021. Kl. 08.30-17.00 båda dagarna.

Adress
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Notera! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar löpande läget. Om det inte bedöms möjligt att genomföra en utbildning på plats kommer den att erbjudas digitalt istället.

Pris
Medlemmar i Burro Advisors nätverk respektive StyrelseAkademien 14 900 kr. Övriga 16 900 kr. Alla priser är exkl. moms

Intyg
Efter genomförd utbildning kommer du att erhålla ett intyg från Burro Advisors och StyrelseAkademien att du deltagit i utbildningen.

För mer information
Kontakta Åsa Otterlund, lärare, på 070-299 1550, asa.otterlund@burroadvisors.com eller Camilla Åkerhielm på 08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se  om du har frågor.

Anmälan
Du anmäler dig via Styrelseakademiens anmälningssida. Den når du på nedanstående länk:

https://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventRegistration.aspx?id=19a169c5-9cc7-eb11-a168-0050568d2e4c

Samarbetspartner
Den här utbildningen är framtagen i samarbete mellan Burro Advisors och StyrelseAkademien Stockholm.