Vad gör vi när vi arbetar som Interimkonsult?

Ett av våra tjänsteområden är Organisations- och Ledarutveckling samt HR strategi. Inom det området tar vi oss också an Interimsuppdrag där företaget matchar våra värderingar och där vi känner att vi kan bidra och göra skillnad.

I vår definition är Interimsuppdrag oftast av utvecklingskaraktär. Vi förväntas komma in med bred och djup erfarenhet och kompetens för att kunna börja arbeta från dag ett. Vi kommer överens med våra kunder om avgränsning och förväntat resultat samt ungefärlig tidsomfattning. Som Interim har man ett resultatansvar och ofta ett tydligt resultatmål att uppnå. Man förväntas agera självständigt samt ha förmågan att snabbt analysera och sätta sig in i hela verksamheten för att kunna navigera i en vardag och addera värde utan att ta tid i anspråk för handledning av VD eller annan ledningsposition.

I ett nu pågående uppdrag arbetar jag tillsammans med XL-BYGG. Jag ska sätta upp en HR-struktur inom vissa områden samt vara ett strategiskt bollplank i organisationsutveckling och bistå i eventuella uppköp av bolag som ska vara fristående dotterbolag inom koncernen. Detta innebär allt från att göra en HR due diligence till att teckna kollektivavtal och sätta upp rutiner och riktlinjer.

Mestergruppen AS äger sedan 2016 XL-Bygg i Norge, som liksom i Sverige är en sammanslutning av fria företagare i samverkan. Mestergruppen AS som är huvudägare i XL-BYGG Sverige är en av Norges ledande aktörer inom husbyggnation och byggmaterialhandel med välkända kedjor som Blinkhus, Systemhus, Mesterhus och Byggtorget.

Jag träffade Karin Eriksson, VD för XL-BYGG på ett förutsättningslöst möte under förra sommaren och sedan januari i år är jag Interim HR ansvarig på XL-BYGG två dagar i veckan. Det är en fantastisk möjlighet och hedrande att få arbeta med dem i deras utvecklingsresa. XL-BYGG vill vara branschens bästa lagspelare och förenkla samt berika de fristående handlarnas vardag. Det är enkelt att ta till sig deras värderingar då de rimmar så väl med Burro Advisors egna. Karin och jag kom tidigt överens om att vara flexibla och att hantera lite olika frågor för att organisationen ska kunna utvecklas i den takt som de satt i sin strategi. Som Interim HR driver jag mina frågor självständigt, tar riktning och utgångspunkt i XL-BYGGs strategi, målsättningar och värderingar samt håller ledningen informerad om det jag utvecklar i form av workshops och utbildningar eller rena informationsmöten till alla medarbetarna.

Det är också ovärderligt som konsult att få verka i en operativ vardag simultant som man arbetar med Executive Search eller ledarutveckling. Insikten i olika branscher, med olika mekaniker och olika kulturer bidrar till en ökad förståelse gällande vilka krav som ställs på en VD, CFO, Marknadschef eller IT-chef. Som Interim är man en ledare även om man inte alltid är formellt chef. Man ska leda sig själv och andra i en riktning för att lyckas med en förändring.

Kontakta mig gärna om du vill du veta mer om HR Interim

Gun Sundberg, mobil 070 377 24 44