Med anledning av coronaviruset – så agerar vi

Burro Advisors följer, precis som övriga företag, organisationer, myndigheter m.fl. Folkhälsomyndighetens riktlinjer i och med det rådande läget.

Vi arbetar på som vanligt men iakttar alla försiktighetsåtgärder som myndigheten rekommenderar. Därför använder vi bland annat det digitala mötesalternativet (fungerar utmärkt) i flertalet av våra möten.

Du som har ett personligt besök inbokat hos oss bör inför ditt besök överväga följande för att visa hänsyn till våra övriga besökare och medarbetare:

  • Har du familjemedlem eller annan nära relation som du träffat som har konstaterad smitta, väntar på testresultat eller sitter i karantän?

  • Har du varit i något av Folkhälsomyndigheten utpekat riskområde?

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor bör du inte besöka oss förrän minst 14 dagar har gått från det du hade kontakt med den som bär smitta eller från hemkomstdag från riskområde – hör av dig så bokar vi om mötet till det digitala alternativet.

Likaså, om du är sjuk, eller känner att du kanske är på väg att bli sjuk (även lätta sjukdomssymptom) bör du förstås undvika personligt besök – hör av dig så löser vi det digitalt!

Det är snällt att stanna upp och reflektera och visa extra hänsyn. På så sätt bidrar du till större säkerhetsmarginal för oss alla.

Var snälla mot varandra – det hjälper och ger energi.

Vänliga hälsningar från Vännerna på Burro Advisors