Str.kom

Strategisk kompetensförsörjning – krångligt eller ej?

Det finns många begrepp inom HR som ibland kan bli obegripliga. Jag tycker då och då att  vi gör det onödigt komplicerat och svårt med våra HR processer. Vi ritar mallar som till slut skapar mer fokus på att man fyller i mallar eller system rätt i stället för att faktiskt arbeta med sakfrågan.

Strategisk kompetensförsörjning låter svårt och många chefer vet knappt vad det innebär i praktiken.  Företagen vi arbetar med som Interim hos frågar hur de ska gå tillväga för att få det att fungera i praktiken. Vårt råd är, gör det enkelt, börja i det lilla och bygg ut det successivt över tid. Att försöka göra allt på en gång kommer att ta för mycket tid av en organisation. Här behöver man tänka långsiktigt och att bryta ner det i delar.

Det Långsiktiga Perspektivet

1.      Vilka är de kritiska nyckelkompetenserna företaget eller organisationen behöver en beständig långsiktig försörjning av? Oftast inte fler än två eller max tre om man ser till företagets/organisationens huvudsakliga uppdrag.

2.      Vilka skolor, utbildningar eller nätverk finns det som har de kompetenserna?

3.      På vilket sätt ska ert företag/organisation etablera ett samarbete med dessa för att skapa intresse för just ert företag/organisation. Att stå på arbetsmarknadslagar på universitet är kanske inte attraktivt eller innovativt.

4.      Hur ska företagets/organisationens chefer involveras i detta samarbete? Viktigt för att skapa relationer och bygga intresse.

Det Kortsiktiga Perspektivet

1.      Intern utveckling. Det är A och O att säkerställa intern utveckling av medarbetare. Utveckling är inte detsamma som utbildning. Utveckling är det du gör och tränar på för att bli bra på något. Öka komplexitet och omfång i ansvar och uppgifter istället för dyra utbildningar.

2.      Intern rekrytering. Av någon märklig anledning ser många det som en mindre risk att ta in någon utifrån. Ge era egna medarbetare chansen först. De kan redan alla interna rutiner och de har full koll på företagets mål och visioner.

3.      Talent Management och successionsplanering (efterträdarplanering).

Ovan är endast några få frågeställningar vi arbetar med när vi får frågan om Strategisk Kompetensförsörjning och att få det att fungera i praktiken. Vi bryter ner det i hanterbara delar och skapar en långsiktig plan för att få allt på plats.

De som anlitar oss som Interim har en förväntan om att vi ska kunna något de inte kan eller att vi har samlat på oss erfarenhet från andra företag som vi kan dela med oss av. Vi kommer utifrån och kan ha ett annat perspektiv och framförallt har vi en distans till deras vardag som gör att vi ser saker från ett utanför – in perspektiv. Vi förenklar din vardag.

Vill du veta mer eller har du behov av Interim HR? Kontakta oss gärna.

Gun Sundberg, 070 377 24 44