riv+relevant

Riv Pyramiderna! – Alltid Relevant

Åsa Otterlund finner tydliga likheter mellan två ledarskapsböcker från olika epoker

Två svenska böcker om ledarskap med ett budskap som vi alltid behöver påminna oss själva om som ledare – tron på enkelhet samt medarbetarens förmåga och vilja att bygga affärsvärde.

I våras fick jag en bok i present med hälsning från givaren att detta var en av de viktigaste böckerna i hans ledarskapsbibliotek. Det var Jan Carlzons numera klassiska ”Riv pyramiderna!” som utgavs första gången 1985.  Den bok jag fick i min hand var en nyutgåva från 2018 med ett nytt förord av Jan Carlzon.

Jag måste erkänna att jag inte tänkt på denna bok på länge. Jag läste den förstås när den kom ut (men det var mycket tidigt i min ledarskapsutveckling) så jag blev förstås nyfiken på vad jag skulle tycka idag. Skulle det kanske kännas gammaldags med lite nostalgiinslag eller de facto inspirerande läsning i vår samtid?

”Det viktigaste för en människa är att veta och känna att hon är behövd”. Detta är Jan Carlzons tydliga och enkla grundregel i sitt ledarskapsbudskap. Detta förhållande kommer inte att gå ur tiden, det ligger i vår grundnatur som människor. Att utifrån denna syn sedan bygga en ledarskapsfilosofi där man väljer att lita på medarbetaren i frontlinjen och ge denne mandat och verktyg att påverka affären på riktigt känns fortsatt logiskt.  Att som ledare vara modig nog att släppa på makten, hålla det enkelt och be om hjälp likaså.

Det är förstås beskrivet i en annan kontext än idag (läs: pre-digitaliseringen). Exemplen som beskrivs i Jan Carlzons VD-resa i Vingresor, Linjeflyg och SAS visar förstås det. Men budskapet om mod som ledare och att eftersträva enkelhet och tillit till sina medarbetare känns för evigt relevant och viktigt att påminna om igen och igen, eftersom det lätt blir lite komplicerat när vi människor vill känna oss viktiga i våra respektive yrkesroller.

När jag hade läst klart Riv Pyramiderna! och konstaterat att den verkligen höll för en omläsning ville jag gärna läsa en svensk ledarskapsbok som är utgiven i närtid med fokus på näringslivet av idag. Hur uttrycker författare sig idag kring ledarskapet, hur förklarar vi sammanhanget och är det stora skillnader mot då – egentligen?

Valet föll på ”Alltid Relevant: Nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld” av Ann Hellenius & Per Mosseby (2020) som under våren hade fångat mitt intresse i det digitala flödet.

Författarna inleder med att sätta den övergripande scenen för det ekosystem och de levnadsvillkor som definierar det nutida näringslivet – den snabbrörliga digitala världen- och hur de ser på kraven på ledarskapet i denna kontext. De delar också med sig avseende sina personliga livsresor i form av berättelser om upplevelser /erfarenheter som de ser har varit avgörande för vägval de gjort privat och i arbetet. Därefter följer ett antal fördjupningar på olika områden i vårt nya digitala ekosystem där läsaren får ta del av ”nycklar” (insikter och tips) som författarna samlat på sig. Det finns också övningar att ta del av.

Jag uppskattade denna bok mycket. Jag drivs själv att försöka fånga upp och bena ut komplexa helheter och boken sorterar upp vår spännande samtid på ett lättillgängligt sätt. Den ger dessutom läsaren en hel del att fundera på utifrån den egna situationen. Författarna är väl pålästa och refererar även till andra författare som har betytt mycket för deras egen ledarskapsresa.

Boken är lätt att ta till sig och jag upplever att författarna har drivits av att de facto avdramatisera komplexiteten i vår snabbrörliga värld (inte minst teknikens ”makt”) och gång på gång lyfta fram det enkla, allt för ofta nedtonade, faktum att det faktiskt är vi människor som är ledarna. Vi ansvarar för – och väljer vad – vi använder tekniken till, inte tvärtom. I detta nya ledarskap finns det enligt författarna inte längre ens något val när det gäller delegering om man ska bli framgångsrik. Man måste våga lägga affärsbesluten, d.v.s. makten att påverka hur verksamheten ska utvecklas, hela vägen ut till respektive medarbetare och som ledare vara ”kongruent”, d.v.s. ett ledarskap där du är dig själv med styrkor och svagheter som du anpassar till situation och omgivning så att du når fram.

Det är runt 35 år mellan utgivningen av ”Riv Pyramiderna” (1985) och ”Alltid Relevant: nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld” (2020). Njut av dessa humanistiska bokvänner och reflektera över hur du själv vill förhålla dig till ledarskapet nu och framåt. Båda böckerna ger dig bra sparring och perspektiv och författarna lever som de lär – håll det enkelt.