Hjul

Burro Advisors i coronatider

Låt oss tillsammans hålla hjulen snurrande!

Vi på Burro Advisors vill uppmuntra alla inom svenskt näringsliv att i största möjliga mån bedriva sin verksamhet som vanligt.

Det fungerar bra för många, vi får bara göra det på annat sätt och ännu mer tillsammans. Självklart ska vi samtidigt på ett klokt sätt förhålla oss de rekommendationer och förhållningsregler som gäller.

Vi är samtidigt ödmjuka inför att det är många branscher som påverkas mycket hårt och måste agera med kraftiga åtgärder. Det är för alla dem, vi som kan, måste arbeta vidare.

Det kommer en tid efter den här krisen och det är vad vi gör idag som kan minska den långsiktiga skadan. Den psykologiska effekten och oron påverkar oss i väldigt hög grad, men den får inte ta över.

Det här är tider då värderingar och vad man står för blir extra tydligt.

Var extra snälla därute, arbeta hårt och med nya innovativa arbetssätt kommer vi att ta oss igenom detta tillsammans.