My+Human+Rights

God Jul & Gott Nytt År!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Önskar

BURRO ADVISORS

Vi fortsätter att stötta My Human Rights

Coronapandemin påverkar oss alla. I Sverige och i världen. Den gör arbetet med att bibehålla och stärka de mänskliga rättigheterna än viktigare. Därför känns vårt samarbete med föreningen My Human Rights nu extra angeläget. I år kommer vi att, i stället för en julgåva, stödja föreningen genom att bidra till deras nya konstkoncept Rights matter. Ett koncept som tar ställning för alla människors lika värde och som skapats av föreningen tillsammans med illustratör Kari Modén.

Läs mer:
www.myhumanrights.se

www.karimoden.se