boktips1

En viktig byggsten för empatiskt ledarskap: Att förstå varför vi beter oss som vi gör

Denna vecka är det vår kollega Hanna Åström som står för boktips i ämnet ledarskap:

Bra ledarskap handlar mycket om att förstå människors beteende och varför vi agerar som vi gör i olika situationer. Jag har därför valt en bok som grundar sig i mitt intresse för interaktionen mellan psykologi, neurologi och biologi. Boken i fråga heter ”Behave” och är skriven av Stanfordprofessorn Robert Sapolsky. På ett systematiskt sätt börjar Sapolsky med att förklara vad som försiggår i hjärnan sekunderna innan ett beteende inträffar för att sedan stegvis arbeta sig bakåt och avsluta med att beskriva mänskligheten ur ett evolutionärt perspektiv. De knappt 700 sidorna som skiljer dessa kapitel är ett testamente till hur mycket som ligger till grund för ett beteende i minuterna, dagarna, veckorna och åren innan handlingen sker. Trots sin längd och komplexitet är ”Behave” en förvånansvärt lättläst, humoristisk och gripande bok. Om du någonsin har undrat vad som händer inombords när du är stressad eller hur din mormors kosthållning har påverkat dina beslut kommer du förmodligen hitta svaret här.

Att bryta ner mänskligt beteende i hormoner, signalsubstanser, gener, omgivning och mycket mer skapar en förståelse som i sin tur leder till ett mer empatiskt tillvägagångssätt gentemot våra medmänniskor vilket lägger en av byggstenarna till ett bra ledarskap.