6017d7c73b2e4

En ledarskapsutmaning att ta till sig….

Under sommarveckorna kommer vi på Burro Advisors att dela med oss av ledarskapsböcker som vi finner värdefulla av olika anledningar. Varje kollega på Burro Advisors kommer att dela med sig av en boktitel var.

Vår kollega, Kettil Wedin, har valt att läsa en bok om en underskattad sorts ledarskap som måste finnas i välfungerande och framgångsrika organisationer, företag och samhällen. Det handlar om det personliga ledarskapet, om vikten att stå upp för sina åsikter och värderingar när det blåser motvind. Boken heter Medlöparna och är skriven av Geraldine Schwarz som går till botten med det personliga ledarskapet i Tyskland, Frankrike och andra länder under det andra världskriget. Hur kunde nazismen ta makten och hur kunde de tillåtas förfölja oliktänkande, intellektuella, kommunister och framförallt judar utan att ”någon” ingrep för att därefter störta en värld ut i krig.  Det är kanske obegripligt idag men det kan ske igen….

Vikten av att var och en av oss tar ansvar för våra egna värderingar även när det inte belönas inom sin avdelning eller på sitt företag är sensmoralen med denna skrift.