team+4+profiler

Styrelsesammansättningen för största möjliga värdeskapande – än finns det tid!

Det är alltjämt högtryck i valberedningsarbetet för många bolag. Samtidigt debatteras sammansättningen av styrelsen utifrån mångfaldsperspektiv – inte minst kopplat till jämställdhet – flitigt i media. Det blir av naturliga skäl mycket fokus på de noterade bolagen, vars ägare förväntas bedriva valberedningsarbete enligt Koden, och här diskuteras specifikt just hur aktiva ägarna förväntas vara i sitt kravställande och deltagande i valberedningsarbetet. Vår korta replik på detta är att det förstås är upp till ägarna hur aktiva det vill vara, givet att man följer regelverken. Från ett aktievärdeskaparperspektiv är det ju dock faktiskt en fantastisk möjlighet att driva på arbetet med att optimera styrelsesammansättningen för största möjliga värdeskapande. Detta borde betyda att mångfaldsperspektivet de facto blir en affärsmöjlighet ägarna inte vill missa.

i de onoterade bolagen finns inga formella krav på att bedriva strukturerat valberedningsarbete , men möjligheterna till ökat värdeskapande genom att forma väl sammansatta styrelser är precis lika stort. Vi skrev en artikel i december 2020 om detta . Den ger tips om hur man enkelt och smidigt kan bedriva valberedningsarbete även i de onoterade bolagen. Finns här https://burroadvisors.com/news-insights/2020/12/16/tema-gare-aktiegarvrde .

Än finns det tid!