Reflektion från utbildningsdag 2: Värdeskapande ägarstyrning och styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag – nu i digital version

Andra och avslutande dagen på denna utbildning blev för mig som lärare minst lika spännande som den första dagen. Funderingar av typen “Hur vet jag att mitt budskap når fram och vad blir egentligen reaktionerna på andra sidan skärmen?” samt “Kan jag verkligen känna av stämning i gruppen i ett digitalt mötesrum?” finns förstås i mitt bakhuvud under utbildningsdagens gång.

Lägger till några ytterligare reflektioner från dag 2:

  • Att uppnå “Digital momentum”: Den största glädjen i alla utbildningar för mig som lärare tycker jag är när man verkligen känner pulsen i gruppen – att det uppstår energi och dynamik. I det fysiska rummet läser man av detta utan att tänka så mycket på det. Det strålar ut från ansiktsuttryck, kroppsrörelser och spontana kommentarer och tolkas blixtsnabbt av lärarhjärnan. I den digitalt sammansatta gruppen får man som lärare stå ut med att leva lite mer i osäkerhet, försöka ställa lite fler “kontrollfrågor” till alla, driva på med energi och samtidigt vara tålmodig i att vänta in respons. Digitalt är ett mycket trögare och snävare medium. Tyckte ändå att jag upplevde ett skönt “digitalt momentum” i gruppen under vår heldag tillsammans. Visst var vi alla rätt utarbetade mot dagens slut, men det var bra inspel och frågor från gruppen ända in in i kaklet. Det leder mig till nästa reflektion…

  • Det stora värdet av deltagarnas insats och inställning: Som deltagare i en längre digital session där man vill uppnå just interaktivitet, krävs det helt enkelt lite mer av alla i form av att kliva ut lite ur den komfortabla zonen och kasta sig in- ställ en fråga, tyck till och dela med dig av en erfarenhet. Det är extra värdefullt i detta medium och bygger gemenskap i den grupp man bara sett och hört individuellt i ett rutnät på skärmen. Slutligen, tålamodet med tekniken. Den är bra men upplevs ta tid och fungerar ju inte riktigt lika kreativt som våra hjärnor… Tack gruppen – bra driv!

  • Omväxling – förnöjer mer än vanligt: Jag hade med två inspirerande gästföreläsare under dag 1 respektive dag 2 som både delade med sig av mycket värdefulla erfarenheter och erbjöd omväxling från undertecknads röst och bild. Tack Christer Nilsson och Pandelis Eliopoulos, båda med lång erfarenhet från tillväxtbolag och dessutom styrelsearbetande i Styrelseakademien Stockholm!

  • Satsa på riktigt proffsigt ljud, ljus och bild för längre digitala sessioneräven om det kan kännas lite ensamt i studion (Se foto): Jag valde att köra utbildningen från en studiomiljö – det ångrade jag inte. Ämnet kan vara hur intressant som helst, men det kräver ändå att både lärare och deltagare befinner sig i en ljud/ljus miljö där läraren finner det vilsamt att lära ut och deltagarna deltagarna “orkar” lyssna och titta. Tack IFI för bra samarbete!

Ser nu fram emot att träffas i verkligheten till hösten och resonera vidare om bolagsstyrningens potential i att bygga bolagsvärde – med avstamp från vårt digitala momentum.

/ Åsa Otterlund