Tillväxtbolag

NYTT UTBILDNINGSTILLFÄLLE : Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag 14-15 april

Befinner du dig redan i ett kretsen runt onoterade tillväxtbolag eller vill du söka dig dit – t ex som ägare eller styrelseledamot? Vi på Burro Advisors erbjuder tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm en utbildning som fokuserar på hur man bygger och säkrar bolagsvärde i onoterade tillväxtbolag genom aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete. Vi genomförde första utbildningsomgången i december 2019 med fullbokad kurs och väntelista. Utbildningen fick mycket bra gensvar från deltagarna. Den 14-15 april är det dags för nästa tillfälle.

Tillväxtbolagen kan se mycket olika ut men har ett antal kännetecken som utmärker dem utifrån ett ägar- och styrelseperspektiv. De är bolag med en tydlig värdetillväxt- och ofta även exitambition kopplat till någon förväntad tidshorisont. Bolagen är vanligen onoterade och ofta i behov av extern finansiering (riskkapital) utöver rörelsekapitalet – en återkommande fråga under bolagets tillväxtresa. Ägarlistan blir över tid ofta blandad, bestående av grundare och en eller flera olika externa finansiella investerare med minoritets- eller majoritetsägande.

I praktiken uppstår därför löpande ett antal specifika frågeställningar och utmaningar i styrning av bolaget för ägarna och styrelsen att hantera. Det finns samtidigt en stor möjlighet att bygga- och säkra bolagsvärde genom aktiv ägarstyrning och styrelsearbete. När ägarna och styrelsen aktivt väljer att utveckla en smart bolagsstyrning i viktiga frågor som till exempel ägarsamarbetet, det praktiska styrelsearbetet och hantering av specifika frågor som till exempel finansiering- och exit finns stor möjlighet att både öka och säkra värdetillväxten.

Dessa möjligheter, och många fler, tar vi upp under utbildningen som inledningsvis ger dig en repetition i grunderna i svenska bolagsstyrningsmodellen. Därefter går vi vidare med en fördjupning och bredd inom ägarstyrning och styrelsearbete i Tillväxtbolag med fokus på specifika frågeställningar och värdetillväxt. Det vi tar upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken.

Utbildningen är ett samarbete mellan Burro Advisors och Styrelseakademien Stockholm.

Upplägg
Del 1: Repetition – grunderna i Bolagsstyrning och Styrelsearbete (1/2 dag)

– Svenska bolagsstyrningsmodellen
– Styrelser i olika sammanhang
– Bolagsorganen – dess ansvar och mandat
– Bemanning av styrelsen
– Styrelsens arbetssätt
– Det juridiska ansvaret

Del 2: Fördjupning med fokus på Ägarstyrning och Styrelsearbete i tillväxtbolag (1 ½ dag)

– Vad utmärker onoterade tillväxtbolag – kraven och potentialen
– Vad bygger värden i ett tillväxtbolag och för vem
– Bolagsorganens roller i tillväxtbolag – specifika praktiska ansvar
– Legala ansvarssituationer att ha extra fokus på
– Specifika ägar- och styrelseaktiviteter, bl. a ägardirektiv, aktieägaravtal/investeringsavtal, styrelsebemanning och ersättning samt finansiering/kapitalanskaffning
– Hur arbeta smart med aktivt ägande / aktivt styrelsearbete i praktiken, i takt med tillväxtbolagets behov – teori och övningscase

Utbildningen varvas med gruppövningar.

Vad uppnås med utbildningen
Sammanfattning av grunderna i svenska bolagsstyrningsmodellen som styrelsens och ägarnas arbete vilar på, dess regelverk samt de olika bolagsorgan och hur det är tänkt att de ska samverka.  Fördjupad förståelse, övning och praktiska verktyg inom de områden i bolagsstyrningen som specifikt rör tillväxtbolagens potential och utmaningar och hur ägarnas och styrelsen kan arbeta för att driva värdetillväxt.

Utbildningen riktar sig till
– Ägare och styrelseledamöter i tillväxtbolag
– Investeringsansvariga och utsedda styrelseledamöter i portföljbolag
– VD, revisor och rådgivare i nätverken runt tillväxtbolagen
– Potentiella ägare och ledamöter i tillväxtbolag

Förkunskaper
Vi ser gärna att du gått StyrelseAkademiens utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet, eller motsvarande utbildning, alternativt att du genom att vara ägare och / eller styrelseledamot i ett eller flera uppdrag har förvärvat grunderna i svensk bolagsstyrning

DET PRAKTISKA OCH ANMÄLAN

Datum
Utbildningen omfattar två heldagar.
Tisdag den 14/4 och onsdag den 15/4 2020 kl.08.30-17.00 båda dagarna.

Adress
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Pris
Medlemmar i Styrelseakademien respektive Burro Advisors nätverk 14 900 kr. Övriga 16 900 kr. Alla priser är exkl. moms

Intyg
Efter genomförd utbildning kommer du att erhålla ett intyg att du deltagit i utbildningen.

För mer information
Kontakta Camilla Åkerhielm på tel.08-400 250 10 , camilla.akerhielm@styrelseakademien.se om du har frågor.

Anmälan
Du anmäler dig via Styrelseakademiens anmälningssidan. Den når du på nedanstående länk:

Samarbetspartner

Den här utbildningen är framtagen i samarbete mellan StyrelseAkademien Stockholm och Burro Advisors. StyrelseAkademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Vi samlar 7 000 styrelseledamöter och ägare från norr till söder i våra 16 lokalföreningar. Tillsammans professionaliserar vi styrelsearbetet i Sverige.