Jorden

Nära brytpunkten – fokus på hållbarhet och rekrytering

En planet som berör oss alla. Bild: Nasa.gov

Vi på Burro Advisors får i vår vardag möjligheten att ta del av många vitt skilda organisationers hållbarhetsarbete.

Ibland dem finns alla typer av exempel: De som kommit långt och på ett tydligt sätt har integrerat hållbarhet i affärsmodellen, de som i dag brottas med utmaningar kopplade till sin verksamhet men som jobbar metodiskt mot en mer cirkulär helhet, samt de som fortsatt försöker definiera vad hållbarhet är för just dem. Ytterst få organisationer, både större likväl som start-ups, lämnar idag hållbarhetsaspekten därhän.

Pandemin blottlägger mycket, även hållbarhetsmässigt. Invecklade och svårförklarade varuflöden ser dagens ljus, flygplan lyfter utan passagerare för att behålla slot-tider, och politiker måste svara på varför de agerar med kraft på ett här-och-nu-problem, men inte på något som ligger några tiotal år bort. Dagen då konsumentens krav skapar en brytpunkt då företag måste vara fullt ut transparenta med sitt förhållningssätt till hållbarhet kommer allt närmare.

Trenden att företag bedriver ett hållbarhetsarbete och även placerar de ytterst ansvariga i ledningsgruppen fortsätter att öka. Branschorganisationen Svensk Handel visar i en studie att 74 % av företag med fler än 50 medarbetare hade en hållbarhetsansvarig 2019, att jämföra med 60 % 2016. Att densamme har plats i ledningsgruppen är sant i 61 % av fallen 2019, en minimal ökning jämfört med 2016.

Ett tecken i tiden på att experter inom hållbarhet tillför en ny dimension i ledningsarbetet och driver på förändringen är de signaler vi plockar upp från vårt nätverk: ”Företagsledningen förstår inte vad jag gör”, ”de KPI:er jag definierar och mäter går bortom de finansiella nyckeltalen, och värdet i dem förbises alltför ofta” och ”vi står för en sak utåt, men de interna processerna lever inte upp till detta” är exempel på saker som yttras.

Delar av kritiken spiller över på vår bransch: ”alltför ofta är inte de rekryterare jag träffar pålästa kring vad hållbarhetsarbetet faktiskt omfattar”. Vi ser å andra sidan glädjande trender i att detta perspektiv nu eftersöks även i styrelserummet. Vi har genomfört ett antal styrelserekryteringar med fokus på hållbarhet den senaste 18-månadersperioden.

Att jobba proaktivt med hållbarheten kommer vara en nyckel för att attrahera all typ av talang framöver. Att lita på att den generation som nu äntrar arbetslivet kommer söka sig mot organisationer som halkat efter i hållbarhetsfrågorna för att ’hjälpa till och rädda världen’ är inte, just det, hållbart. De med drivkraft och kunskap att påverka kommer att söka sig till de aktörer som kan stoltsera med en transparent och långsiktig plan som också efterlevs i vardagen.

Vårt löfte framåt är att nyfiket lyfta blicken och bli ännu skarpare i vår hållbarhetskompentens, för att på så sätt bättre matcha in rätt personer på rätt plats. Vilket blir ditt löfte?