nesa-by-makers-IgUR1iX0mqM-unsplash

Fyra saker framtidens ledare vill ha idag

Med en ny generation på frammarsch som på längre sikt ska ta över ledningen i svenskt näringsliv har vi undersökt vad dessa personer värderar i arbetslivet och hur de ser på ledarskap.

Vi får i vårt yrke dagligen möjligheten att prata med duktiga personer i åldrarna 26–35 inom olika branscher, roller och på olika nivåer. Vi har de senaste veckorna riktat samtalen än tydligare än vanligt och har kommit fram till fyra punkter som sticker ut i vad yngre personer värdesätter och förväntar sig av en bra arbetsgivare.

1. Flexibilitet

Kanske är det på grund av rådande omständigheter men majoriteten av de vi talat med nämner flexibilitet i både arbetssätt och timmar som en viktig faktor. Man måste komma ihåg att den här generationen har vuxit upp med nya teknologier som möjliggör kommunikation med vemsomhelst varsomhelst och detta är något de vill utnyttja i arbetslivet. Genom att ha mer flexibilitet i var och när de jobbar kan de enklare hitta en balans mellan arbetsliv och fritid som passar dem samtidigt som de håller motivationen uppe.

2. Kunna stå bakom företaget/produkten

”Man vill kunna skryta om sitt företag när man får frågan vad man jobbar med”. Detta citat sammanfattar ganska bra punkt nummer två på listan. Unga personer vill nämligen arbeta för ett företag de kan vara stolta över. De vill å ena sidan känna att arbetsgivaren bryr sig om deras personliga välbefinnande men även att de gör någon samhällsnytta. Företag som tilltalar dem som konsumenter är ofta de som även lockar dem som arbetsgivare. Det är speciellt företag som har en tydlig uppfattning om vilka de är, vilka de vill vara och hur de ska uppnå detta som attraherar den yngre generationen idag.

3. Utvecklingsmöjligheter och transparens

Majoriteten värderar även en tydlig utvecklingsplan och möjligheten att kunna växa inom företaget. De vill ha en öppen dialog med sina chefer tidigt i karriären kring en plan för utveckling och avancemang samt tydliga förväntningar för varje steg. I samband med detta vill de även känna att deras åsikter och idéer blir värdesatta under varje steg i karriären oberoende på om de är relativt nya eller har en chefsroll. Att känna sig hörd i alla sammanhang ökar deltagande och samarbete från ett tidigt utvecklingsstadium och gynnar därmed både den personliga utvecklingen och bidrar till företagets övergripande strategi.

4. Coachande ledarskap och feedback

Gällande ledarskap trycker de flesta på att den hierarkiska ledarskapsmodellen känns föråldrad. Istället för en överordnad som säger till en vad man ska göra via micromanagement letar många yngre idag efter en mentor som kan coacha en i sitt dagliga arbete och som kan stötta den personliga utvecklingen genom ”learning by doing”. Viktigt här är även att förväntningarna chefer sätter på sina medarbetare matchar deras erfarenhetsgrad och att man utifrån detta kontinuerligt anpassar och utvecklar arbetsuppgifterna. Med hjälp av tydliga mål och feedback gynnar man inte bara utvecklingen utan stärker även förhållandet mellan chef och medarbetare.

Utifrån dessa observationer har vi sammanställt följande reflektioner till er arbetsgivare som vill attrahera unga talanger:

  • Var tydliga och konsekventa i er kommunikation utåt vad ert företag står för och hur man bidrar till detta genom att jobba för er.

  • Lägg ner tid på att utveckla moderna ledare i organisationen som uppmuntrar transparent kommunikation och kontinuerlig feedback.

  • Erbjud utvecklingsmöjligheter och avancemang inom företaget med tydliga delmål längs vägen.

  • Uppmuntra mentorprogram både uppifrån och nerifrån där olika nivåer inom företaget kan lära sig av varandra och bli mer samspelta.

Hur ser du på dessa observationer? Tycker du att förutsättningarna och förväntningarna har ändrats över tiden? Har du kanske någon fundering kring trenderna vad unga i framtiden kommer att söka efter som ännu inte finns ”där ute”?