Aktiv ägarstyrning & professionellt styrelsearbete

Skapa och säkra bolagsvärde med aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete.

Inom Owner & Board services erbjuder vi Executive rekrytering av styrelseledamöter, stöd i valberedningsarbete , styrelseutvärdering  samt utbildning och rådgivning i värdeskapande bolagsstyrning utifrån ett ägar- och styrelseperspektiv.

Vi har personlig erfarenhet av alla rollerna inom bolagsstyrningen - ägare, styrelse, VD/Ledning och revisor - och kan sätta oss in i den specifika situationen och behovet både när det gäller rekrytering och rådgivning/utbildning.

 

Executive Search - Styrelseledamöter


Executive Search - rekrytering av styrelseordförande och styrelseledamot

Styrelsen och dess ordförande är i praktiken ”spindeln i nätet” för att få till momentum i värdeskapande bolagsstyrningen.

Att som ägare aktivt forma styrelsen genom att utse ledamöter och ordförande som kan förverkliga ägarplanen är en möjlighet som ger resultat. Det kräver dock sin insats för att hitta rätt personer.

Vi hjälper ägare och valberedningar med att hitta styrelseledamöter som matchar verksamhetens  behov nu och framåt.

Utbildning i Bolagsstyrning - Ägarstyrning, Styrelsearbete


Säkerställ att ni får ut största möjliga värde i er ägarstyrning och styrelsearbete – delta i en öppen utbildning eller genomför en skräddarsydd insats i bolagsstyrning och styrelsearbete.

Alla inblandade har mycket att vinna på att delta i samma rådgivnings-/ utbildningsinsats för att skapa en gemensam plattform för förståelse att effektivt arbeta vidare ifrån.

Exempel på upplägg:

  • Bolagsstyrning och styrelsearbete – introduktion noterat / onoterat
  • Ägarstyrning och styrelsearbete i tillväxtbolag
  • Att investera onoterat - investeringsprocessen

AKTUELLT 

Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterad tillväxtbolag, 8 och 15 november (2 dagar, öppen utbildning). Burro Advisors i samarbete med StyrelseAkademien Stockholm. Lärare är Åsa Otterlund. Läs mer och anmäl dig via följande länk:

https://burroadvisors.com/vardeskapande-agarstyrning-och-styrelsearbete-i-onoterade-tillvaxtbolag-den-8-och-15-november/

Styrelseutvärdering


Vi tar Styrelseutvärderingen ett steg längre genom att vidga ansatsen  - från intern effektivitetsövning till att även säkra affärsvärde och riktningen.

Våra styrelseutvärderingsupplägg innehåller både enkät- och djupintervju samt möjlighet till fördjupad analys. I samråd med oss väljer ni ett upplägg som passar er och kan sedan återanvända detta löpande och på så sätt utvärdera effektiv och spårbart mellan åren.

Valberedningsarbetet – aktiv formering av styrelsen


Att formera styrelsen och ta fram ett underlag till årsstämman ska göras oavsett om det finns en formell valberedning utsedd (noterad miljö) för arbetsinsatsen  eller om formeringen (valberedningsarbetet) genomförs av de ägare som tagit på sig ansvaret att driva frågan.

Att som ägare välja att aktivt forma styrelsen genom att utse ledamöter och ordförande som kan förverkliga ägarplanen och skapa mer bolagsvärde kräver dock alltid sin arbetsinsats och behoven av kompetens och egenskaper i styrelsen kan se olika ut i varje steg i bolagets utveckling.

Ibland kan det vara svårt att hinna med att driva och genomföra detta arbete själva  eller så vill man vid vissa tidpunkter tillföra extra stöd i form av kompetens och nätverk inom bolagsstyrning och valberedningsarbete.

Burro Advisors kan hjälpa till i valberedningsarbetet utifrån det behov som finns vid varje unikt tillfälle.

Exempel på insatser:

  • sätta upp en anpassad arbetsprocess för valberedningsarbetet - återanvändningsbar
  • projektleda valberedningsarbetet
  • stötta valberedningen med vissa aktiviteter, t ex kompetensmappning mot verksamhetens behov

Rådgivning - ägare, styrelse, VD


Ibland uppstår specifika frågeställningar som är kopplat till bolagsstyrning hur bolaget styrs där du som ägare, styrelseledamot  eller VD vill resonera om en fråga eller få en insats genomförd.

Det kan röra sig om att bistå med att moderera fram ett gemensamt ägardirektiv eller vara stöd i bollplank i en specifik situation som uppstått i bolaget. Det kan också vara en  insats för att förbereda bolaget, dess ägare och styrelse inför nästa investerings- och tillväxtfas.

Intresserad av våra tjänster?

Oavsett om du behöver chefsrekrytering, rådgivning i bolagsstyrelsen eller aktiv rekrytering så finns vi tillhands. Hör av er till oss för mer information.