Chefsrekrytering med fokus.

Burro Advisors arbetar med Executive Search* för några av Sveriges och världens främsta företag med övertygelsen om att rätt ledare i rätt miljö gör stor skillnad. Ett noggrant, dedikerat och engagerat arbete från Burro Advisors erfarna konsulters sida bidrar till framgången för våra klienter.

Burro Advisors Executive Search-tjänst bygger på omfattande erfarenhet - inte bara från Executive Search utan också från egna erfarenheter av styrelsearbete såväl som strategiska och operativa positioner inom både större företag och nystartade företag.

Vi arbetar med hitta extraordinära ledare till företag som vill något extra. Det är företag som är i en fas av tillväxt eller i ett tillstånd av förändring.

Burro Advisors förstår att du som klient inte bara vill fylla en tom stol på ditt företag, utan snarare letar efter en ledare som kan hjälpa till att ta ditt företag till önskat framtida tillstånd på ett snabbt sätt.. Vårt ansvar slutar inte när rekryteringen är avslutad utan vi fortsätter att följa dig och ditt företag, då vi tar ansvar hela vägen.

Rekrytering av ledande befattningshavare

Vi fokuserat vårt arbete inom Executive Search på ledande befattningshavare.

Burro Advisors klienter finns inom det privata näringslivet med en viss tyngdpunkt på uppdrag inom inom branscher såsom konsumentprodukter (FMCG), handel (retail), telekom/IT, professional services, media och verkstadsindustri.

Regelbundet gör vi även Executive Searchuppdrag inom branscher som Life Sciences samt sport- och upplevelseindustrin.

Våra klienter är ofta familjeföretag, private equityägda eller är börsnoterade bolag i Sverige eller i annat land.

*Executive Search är en strukturerad metodik för chefsrekrytering. För att säkerställa hög kvalitet i chefsrekryteringsarbetet krävs breda kunskaper om näringsliv och offentlig verksamhet kombinerat med förmåga att analysera individens kompetens och personlighet.