Assessment Services

Professionell utvärdering av individer och grupper.

Burro Advisors har stor erfarenhet av att bistå ägare, styrelser och ledningsgrupper i att genomföra professionella och heltäckande utvärderingar av individer och grupper. Genom en strukturerad process som fokuserar på både kompetens och personliga egenskaper bistår vi med att minimera risk, optimera potential och ge opartisk rådgivning inför svåra beslut.

Styrelseutvärdering


Att både arbeta med kvantitativ undersökning i form av enkäter såväl som kvalitativ undersökning genom intervjuer är en viktig USP.

Vi kan här addera UPP Teams som verktyg.

Management Audit


En utvärdering av en ledningsgrupp lämpar sig särskilt väl inför ett förvärv eller en sammanslagning av två bolag. Ett annat användningsområde är när en ny VD tillträder och vill lära känna sin ledningsgrupp alternativt inför organisatoriska förändringar.

Burro Advisors utvärdering täcker in gruppens effektivitet och dynamik såväl som en kartläggning av individernas funktionella kompetens, personliga egenskaper, arbetsmotivation, resultatorientering samt intellektuella kapacitet.

Second Opinon


Burro Advisors bistår i en opartisk bedömning av kandidater inför en tillsättning av en kritisk nyckelroll. Kandidaterna kan vara interna eller externa och vi adderar en professionell bedömning som innehåller utvärdering av kompetens, personliga egenskaper, intellektuella förmåga samt bakgrundskontroll och referenstagning.

Genom detta tillvägagångssätt får ni bättre kunskap om styrkor, utvecklingsområden, potential och motivation.

Successionsplanering


Att aktivt arbeta med successionsplanering är en förutsättning för att skapa en långsiktig utveckling för de anställda och därmed bygga en organisation som är motståndskraftig i förändring. Burro Advisors kan genom vår utvärdering identifiera styrkor och utvecklingsområden hos individer och grupper.

Det ger våra kunder verktyg för att långsiktigt arbeta med organisationens utveckling. Läs mer...

Bakgrundskontroll


Bakgrundskontroll är ett verktyg som skapar trygghet vid en anställning. Särskilt om det är till positioner som hanterar stora ekonomiska värden, känslig företagsinformation eller kan vara utsatta av yttre påtryckningar.

Burro Advisors samarbetar med SRI – Scandinavian Recruitment Intelligence när det kommer till bakgrundskontroller. SRI har god erfarenhet av att arbeta med kvalitativa och objektiva bakgrundskontroller som genomförs på ett säkert sätt som värnar om kandidatens integritet.

För mer information: https://sri.se/

Arbetspsykologiska tester


Vi använder oss av tester som en del av rekryteringsprocess eller som en del av en utvärdering av individer eller grupper hos våra kunder. Att arbeta med tester är ett mycket bra komplement till andra tillgängliga verktyg för utvärdering. Burro Advisors har valt att samarbeta med Psykologisk Metod och vi är certifierad i deras testsystem UPP – Understanding Personal Potential som består av UPP Personal, UPP Problem Solving och UPP Teams.

UPP är ett system av tester som används för att mäta personlighet, begåvning, motivation och attityder. Testerna ger snabbt, effektivt och med hög träffsäkerhet analyser och data för att identifiera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra organisationens utveckling.

UPP testsystem är certifierade av Det Norske Veritas (DNV-GL) som säkerställer tillförlitligheten.

För mer information: https://psykologisk-metod.se/