Chefsrekrytering med fokus.

Burro Advisors har ett genuint intresse och en djup förståelse för konsumentvarusektorn (FMCG) såväl som från detaljhandelssektorn. Under åren har Burro Advisors konsulter genomfört +100 rekryteringar inom dessa två närliggande industrisektorer. Det innebär att vi har ett starkt nätverk och en god kunskap om var de framgångsrika ledarna befinner sig och att vi i många fall redan har etablerat relationer med dessa personer. Vi har genomfört rekryteringar från styrelsenivå till VD och ledningsgrupp samt i vissa fall nyckelpersoner på mellanchefsnivå.

Burro Advisors konsulter har också själva arbetat i kvalificerade roller på framgångsrika företag inom konsumentvaru- och detaljhandelssektorn. Kettil Wedin, ansvarig för affärsområdet Executive Search, säger ”det är inte bara ett jobb utan det är väldigt roligt att följa de framgångsrika företagen och dess skickliga ledare inom dessa två industrier.”

Genom vårt starka nätverk inom sektorerna och goda erfarenheter av tidigare rekryteringar innebär det en högre effektivitet och säkrare leveranser i våra uppdrag.