Reflektion från utbildningsdag 1: Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag – nu i digital version

Vi är många som ställer om till digitalt just nu – en skarp och spännande inlärningskurva för alla inblandade, både lärare och deltagare. Vi genomförde i början av denna vecka den första av totalt två heldagar i en utbildning med fokus på ägarstyrning och styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag. Jag är djupt imponerad av deltagarnas fokus under denna intensiva heldag och deras vilja att ställa frågor inför- och interagera med en grupp personer man just träffat enbart digitalt.

Några korta reflektioner;

Delar av det nu omställda utbildningsutbudet kommer inte att reverseras – det fungerar helt enkelt så bra i digital version:

  • Att mötas som deltagare från både när (Stockholm) och fjärran (Asien) i samma grupp – utan långa restider- så smidigt att nå fram till det kunskapsutbud man är intresserad av.

  • Lärande i form av att ta till sig ny kunskap och reflektera från ett material som presenteras av en lärare blir extra fokuserat i digital format. Fler pauser för återhämtning behövs absolut, men koncentrationen under passen upplever jag som större.

Sen var det detta med det spontana samtalet, tolkning av kroppsspråk och den känsla av grupptillhörighet man får när man möts i den fysiska verkligheten, “IRL”. Visst saknar man att träffas “på riktigt”, men det är en viktig och ödmjuk insikt i sig, det att mötet människor emellan “IRL” faktiskt spelar sin roll och ska vårdas väl.

Som lärare ser jag fram emot att träffa gruppen digitalt snart igen för dag 2 av utbildningen, då vi kommer att fördjupa oss ytterligare i tillväxtbolagens speciella situation och potential kopplat till bolagsstyrning.

Sen planerar vi för att knyta vi ihop det hela med att träffas fysiskt när läget tillåter – en extra belöning för den fokuserade kompetensinsats vi nu gör digitalt.

Stort tack till vår samarbetspartner Styrelseakademien Stockholm samt till teamet på Institutet för informationsteknologi .

/ Åsa Otterlund