Grundläggande värderingar

Allt vi gör i vårt arbete styrs av våra grundläggande värderingar.

Arbetsam

Burro Advisors består av ett antal hårt arbetande individer. Vi är människor som är fokuserade på att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för våra kunder.

Snäll

Burro Advisors tror på att agera snällt. Vi tror på att uppträda juste. Det tror vi är ett långsiktig framgångsrikt förhållningsätt. Hos oss på Burro Advisors arbetar snälla, ärliga, kvalitetsinriktade och transparenta rådgivare. Att vara snäll innebär också att alltid tala sanning och ha integritet, även i svåra situationer.

Lagarbete

Burro Advisors är ett företag med en genuin tro på lagarbete är en pålitlig och långsiktig partner för våra kunder. Vårt arbetssätt och de beslut präglas av vårt långsiktiga förhållningssätt till våra kunder och kandidater.

Innovativ

Burro Advisors är en utmanare i en konservativ bransch och vi är lyhörda för nya marknads- och kundkrav. Vi drivs av att göra lite bättre i varje nytt uppdrag.