KETTIL WEDIN

Partner & Founder 
Practice Lead Executive Search

+46 733 68 32 86 
kettil.wedin@burroadvisors.com 

Kettil Wedin är Partner och grundare av Burro Advisors år 2016.

Kettil startade sin karriär inom Executive Search år 2001. Kettil har under åren genomfört många uppdrag på mellanchefs-, ledningsgrupps- och styrelsenivå till företag i många olika branscher.

Under åren har Kettil fram för allt verkat inom konsumentprodukter (FMCG), detaljhandel, verkstadsindustrin och inom tech-sektorn.

På Burro Advisors ansvarar Kettil för affärsområdet Executive Search.

Hur kommer det sig att du arbetar med Executive Search efter snart tjugo år i branschen, Kettil?

"Jag brinner för att ge kloka, arbetsamma och justa ledare chansen i sunda och utvecklande miljöer, och på samma vis arbeta med företag och finna ledare som gör dessa företag, mina arbetskamrater i praktiken, ännu mer framgångsrika.”

Utbildning:

  • 1986- 1990 Bachelor of Science (B.Sc.) in Business and Administration vid Uppsala Universitet
kettil