HANNA ÅSTRÖM

Senior Associate
Focal Practice Assessment Services

+46 702 242 147
hanna.astrom@burroadvisors.com

Hanna Åström anslöt Burro Advisors 2018 och arbetar som Senior Associate i alla företagets tre affärsområden. Hennes tyngdpunkt ligger främst inom Executive Search och Assemessment Services.

 

 

 

 

Vad är det roligaste med att jobba inom Executive Search och utvärdering?

”Att ha förmånen att dagligen arbeta med bolag som ser värde i att investera i sina medarbetare. Det är givande att förstå vad som motiverar olika personer i grunden och att hitta en matchning där den motivationen gynnar både bolaget och individen.”

Utbildning:

  • 2017-2018 Master of Science (MSc) in Business Management, University College London
  • 2012-2016    Ba Psykologi, Yale University
  • Certifierad av Psykologisk Metod

 

hanna