Om oss

Burro Advisors grundades år 2016 med missionen är att vara en positiv kraft i det svenska samhället genom att bidra med justa och kloka ledare samt professionell värdeskapande rådgivning inom svensk bolagsstyrning.

Burro Advisors arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv på människor och ledarskap. Vårt perspektiv sträcker sig från ägare- till medarbetarperspektivet. Vi erbjuder strategiska och långsiktiga samarbeten.

Burro betyder packåsna på latin. Packåsnan arbetar hårt, är uthållig, envis och ett mycket vänligt djur – egenskaper som vi på Burro värderar högt. Ordet Advisors reflekterar hur vi arbetar och bygger relationer. Vi tror på förtroende, samarbete och transparens.

Burro Advisors fokuserar på tre tjänsteområden;  Executive Search, Owner & Board Sevice och Assessment.

Att vi arbetar med dessa tre tjänsteområden bidrar till ökad kvalitet och effektivitet för oss och våra kunder. Executive Search och Owner & Board Services stöttar varandra. Likaså ger Assessment oss kunskaper och färdigheter som vi kan få hävstång för inom Executive Search och Owner & Board Services.

Vi tränar och får nya insikter inom de tre tjänsteområdena varje dag och blir riktigt bra på det vi gör.

Vårt team har sammantaget mycket lång erfarenhet av olika ledningsgruppsroller, styrelsearbete, rekrytering av nyckelroller, kvalitativa utvärderingar samt ägarperspektivet - från investering till exit.

Vi har erfarenhet från de flesta branscher i noterad så väl som onoterad miljö - från detaljhandel/snabbrörliga konsumentvaror, verkstadsindustri, Life Science till IT/telecom - för att nämna några exempel.

Denna samlade direkta kompetens och att vi de facto arbetar som ett team gör att vi kan närma oss varje uppdrag utifrån egna ledar- och ägarerfarenheter.