Riv Pyramiderna! – Alltid Relevant

augusti 28, 2020

Åsa Otterlund finner tydliga likheter mellan två ledarskapsböcker från olika epoker Två svenska böcker om ledarskap med ett budskap som vi alltid behöver påminna oss själva om som ledare – tron på enkelhet samt medarbetarens förmåga och vilja att bygga affärsvärde. I våras fick jag en bok i present med hälsning från givaren att detta var … Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning – krångligt eller ej?

augusti 7, 2020

Det finns många begrepp inom HR som ibland kan bli obegripliga. Jag tycker då och då att  vi gör det onödigt komplicerat och svårt med våra HR processer. Vi ritar mallar som till slut skapar mer fokus på att man fyller i mallar eller system rätt i stället för att faktiskt arbeta med sakfrågan. Strategisk kompetensförsörjning … Läs mer

Lättläst och sprudlande från introvert författare

augusti 4, 2020

En syssla mer lämpad för introverta, eller? Kollega Henrik Alm har läst Linus Jonkmans populära bok om introversion (utgiven 2014) och gör följande reflektioner: Det här en grund- och till vissa delar fördjupningskurs i att förstå sina medmänniskor, men kanske främst sig själv. Författarens drivkraft tycks vara en form av upprättelse och inte minst förståelse för … Läs mer

En viktig byggsten för empatiskt ledarskap: Att förstå varför vi beter oss som vi gör

juli 30, 2020

Denna vecka är det vår kollega Hanna Åström som står för boktips i ämnet ledarskap: Bra ledarskap handlar mycket om att förstå människors beteende och varför vi agerar som vi gör i olika situationer. Jag har därför valt en bok som grundar sig i mitt intresse för interaktionen mellan psykologi, neurologi och biologi. Boken i fråga … Läs mer

Ledarskap i koncentrat: Tio läsvärda artiklar i bokform

juli 20, 2020

Trots att vissa artiklar är skrivna under 90-talet känns boken modern, anser skribenten. Det är dags för oss på Burro Advisors att tipsa om nästa bok i ämnet ledarskap och idag har turen kommit till Tobias Löfgren: Jag har valt att läsa en bok som heter just ”Om ledarskap” och är utgiven av Harvard Business Review … Läs mer

En ledarskapsutmaning att ta till sig….

juli 14, 2020

Under sommarveckorna kommer vi på Burro Advisors att dela med oss av ledarskapsböcker som vi finner värdefulla av olika anledningar. Varje kollega på Burro Advisors kommer att dela med sig av en boktitel var. Vår kollega, Kettil Wedin, har valt att läsa en bok om en underskattad sorts ledarskap som måste finnas i välfungerande och framgångsrika … Läs mer

En Sommarhälsning Från Burro Advisors

juli 3, 2020

Nu när sommaren nalkas vill vi på Burro Advisors reflektera över ett ord som man inte kan undgå att höra dagligen i pandemiska tider: Distans. Många arbetsplatser har fått genomföra omställningar för att anpassa sig till den nya vardagen och från vårt håll har arbetsprocesserna till allra största del löpt på via digitala hjälpmedel på distans. … Läs mer

Styrelseutvärdering – värdet av att vidga ansatsen

juni 25, 2020

Vidga ansatsen i styrelseutvärderingen – från intern effektivitetsövning till att säkra affärsvärdet och riktningen.     ”Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet” Ur Svensk kod för bolagsstyrning Kap III 8.1 Den årliga styrelseutvärderingen som börsbolagsstyrelserna ska göra enligt Koden är en bra övning … Läs mer

Samtal om blandade team med Tina Andersson

juni 4, 2020

En frågeställning som Burro Advisors konsulter regelbundet kommer i kontakt med är huruvida blandade team påverkar effektivitet och lönsamhet i bolagen. Vår kollega, Kettil Wedin, passade på att ställa lite frågor om det till Tina Andersson, Chief Consumer Officer på Fiskars Group, som har levt och funderat med frågan hos flera arbetsgivare.     Samtal om … Läs mer

Reflektion från utbildningsdag 2: Värdeskapande ägarstyrning och styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag – nu i digital version

maj 20, 2020

Andra och avslutande dagen på denna utbildning blev för mig som lärare minst lika spännande som den första dagen. Funderingar av typen “Hur vet jag att mitt budskap når fram och vad blir egentligen reaktionerna på andra sidan skärmen?” samt “Kan jag verkligen känna av stämning i gruppen i ett digitalt mötesrum?” finns förstås i mitt … Läs mer