God Jul & Gott Nytt År!

december 22, 2020

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar BURRO ADVISORS Vi fortsätter att stötta My Human Rights Coronapandemin påverkar oss alla. I Sverige och i världen. Den gör arbetet med att bibehålla och stärka de mänskliga rättigheterna än viktigare. Därför känns vårt samarbete med föreningen My Human Rights nu extra angeläget. I år kommer vi att, i … Läs mer

Tema ägare/aktieägarvärde – del 2: valberedningsarbetet i onoterade bolag

december 17, 2020

Valberedningsarbetet – grunden för värdeskapande styrelsearbete DEL 2: ONOTERADE BOLAG – DET ÄR ALDRIG FÖR TIDIGT FÖR VALBEREDNINGSARBETE! Valberedningen och dess arbete kopplas oftast ihop med just de noterade bolagen. Det ligger nog nära till hands att tänka att det är en rätt formell och omfattande process och att ett bolag därför måsta ha uppnått en … Läs mer

Tema ägare/aktieägarvärde-del 1: valberedningens roll och förutsättningar

december 3, 2020

Valberedningsarbetet – grunden för värdeskapande styrelsearbete DEL 1 – VIKTEN AV ATT UTSE RÄTT VALBEREDNING OCH GE DEN RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR I börsbolagen har valberedningen länge haft en uttalad nyckelroll att när det gäller att ta fram förslag på styrelsesammansättning till bolagsstämman. I samband med att Svensk kod för bolagsstyrning etablerades blev valberedningens roll än tydligare – … Läs mer

Nära brytpunkten – fokus på hållbarhet och rekrytering

november 16, 2020

En planet som berör oss alla. Bild: Nasa.gov Vi på Burro Advisors får i vår vardag möjligheten att ta del av många vitt skilda organisationers hållbarhetsarbete. Ibland dem finns alla typer av exempel: De som kommit långt och på ett tydligt sätt har integrerat hållbarhet i affärsmodellen, de som i dag brottas med utmaningar kopplade till … Läs mer

Owner & Board Service

UPPDATERAD INBJUDAN: Ägar- och styrelseutbildningen med fokus på tillväxtbolag 18/11 och 24/11- nu digitalt

november 5, 2020

VÅR UTBILDNING FLYTTAS TILL DIGITALT FORMAT! Med allas säkerhet i fokus följer vi noggrant myndigheternas rekommendationer. I dagsläget har Folkhälsomyndigheten utfärdat avrådan från fysiska möten i Stockholmsområdet och vi genomför därför vår utbildning online istället. Vår lärare, Åsa Otterlund, och gästföreläsare levererar utbildningen live från en studiomiljö med professionellt ljud och bild . Du deltar från … Läs mer

Fyra saker framtidens ledare vill ha idag

oktober 19, 2020

Med en ny generation på frammarsch som på längre sikt ska ta över ledningen i svenskt näringsliv har vi undersökt vad dessa personer värderar i arbetslivet och hur de ser på ledarskap. Vi får i vårt yrke dagligen möjligheten att prata med duktiga personer i åldrarna 26–35 inom olika branscher, roller och på olika nivåer. Vi … Läs mer

Lär dig bygga bolagsvärde genom styrelsearbete

oktober 13, 2020

Missa inte chansen att delta i StyrelseAkademiens seminarium där vår kollega Åsa Otterlund medverkar och lär ut hur styrelsearbete kan få bolag att växa. Ett spännande tema med möjlighet att öka bolagsvärdet! Länk till anmälan på StyrelseAkademiens hemsida hittar du nedan.   LÄNK TILL ANMÄLAN

Chefsrekrytering/Executive Search i en era av sociala nätverk och digitalisering

oktober 5, 2020

Även i en tid av omfångsrika egna nätverk och digitala kanaler finner Executive Search sin plats ”Aktörer inom Chefsrekrytering har historiskt blivit anlitade av sina klienter för just deras unika nätverks skull.” Det skriver Atta Tarki och Ken Kanara i sin artikel ”How recruiters can stay relevant in the age of LinkedIn”. Artikeln publicerades i februari … Läs mer

Ett större universum – Hur en megatrend påverkar ledarförsörjningen

september 21, 2020

En stark global megatrend är att teknologi fortsätter att inbäddas i vår vardag på en mängd olika sätt. Denna utveckling påverkar möjligheten till distansarbete och därmed hela vår arbetsmarknad. Vi har möjlighet att mötas via teams, zoom eller liknande system och olika molnlösningar gör att all möjlig dokumentation går att nå från våra hemmakontor. I tillägg … Läs mer

NYTT UTBILDNINGSTILLFÄLLE : Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag 18 november & 24 november

september 14, 2020

Befinner du dig redan i kretsen runt onoterade tillväxtbolag eller vill du söka dig dit, t ex som investerare/ ägare eller styrelseledamot? Vi på Burro Advisors erbjuder tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm en utbildning som fokuserar på hur man bygger och säkrar bolagsvärde i onoterade tillväxtbolag genom aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete. Tidigare utbildningsomgångar har fått mycket … Läs mer