Owner & Board Service

UTBILDNING ONLINE: Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag start 4 maj

april 12, 2021

Tillväxtbolagen kan se mycket olika ut men har ett antal kännetecken som utmärker dem utifrån ett ägar- och styrelseperspektiv. De är bolag med en tydlig värdetillväxt- och ofta även exitambition kopplat till någon förväntad tidshorisont. Bolagen är vanligen onoterade och ofta i behov av extern finansiering (riskkapital) utöver rörelsekapitalet – en återkommande fråga under bolagets tillväxtresa. … Läs mer

Ekonomidagen i Lund 24 mars 2021

april 9, 2021

Vår kollega Kettil Wedin gjorde ett gästinspel på årets upplaga av Ekonomidagen i Lund och bidrar med några kloka ord kring framtidens ledarskap. Det vill ni inte missa! https://ehl.lu.se/forskning/soderbergpriset/ekonomidagen-i-lund https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6780482359348277248/

NYTT UTBILDNINGSTILLFÄLLE: Värdeskapande Ägarstyrning och Styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag 4 maj & 11 maj

februari 23, 2021

Befinner du dig redan i kretsen runt onoterade tillväxtbolag eller vill du söka dig dit, t ex som investerare/ ägare eller styrelseledamot? Tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm erbjuder vi en utbildning som fokuserar på hur man bygger och säkrar bolagsvärde i onoterade tillväxtbolag genom aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete. Vi ha fått mycket fint gensvar från tidigare … Läs mer

De skall ta VD-rekryteringar till en ny nivå!

februari 16, 2021

Stockholm 2021-02-16 De skall ta VD-rekryteringar till en ny nivå! Burro Advisors AB, ledande inom Executive Search, och det nyligen startade bolaget inom managementforskning och metodframtagning, Quaesita AB, har inlett ett nära och strategiskt samarbete. De båda bolagen har under en tid fört dialog kring hur VD-rekryteringar ska bli mer träffsäkra och långsiktiga om man i samband med dessa också genomför mer mångfacetterade och systematiska … Läs mer

Styrelsesammansättningen för största möjliga värdeskapande – än finns det tid!

februari 9, 2021

Det är alltjämt högtryck i valberedningsarbetet för många bolag. Samtidigt debatteras sammansättningen av styrelsen utifrån mångfaldsperspektiv – inte minst kopplat till jämställdhet – flitigt i media. Det blir av naturliga skäl mycket fokus på de noterade bolagen, vars ägare förväntas bedriva valberedningsarbete enligt Koden, och här diskuteras specifikt just hur aktiva ägarna förväntas vara i sitt … Läs mer

Glöm inte det bästa från 2020!

januari 15, 2021

Nog fanns det bra saker att ta med sig, men nu blickar vi framåt!   Nu vandrar vi in i 2021 med nya tag och framtidsutsikter, sällan har väl nyårskänslan varit så stark där vid tolvslaget för ett par veckor sedan? Vi vill samtidigt passa på att göra er uppmärksamma på ett antal av våra artiklar … Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

december 22, 2020

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Önskar BURRO ADVISORS Vi fortsätter att stötta My Human Rights Coronapandemin påverkar oss alla. I Sverige och i världen. Den gör arbetet med att bibehålla och stärka de mänskliga rättigheterna än viktigare. Därför känns vårt samarbete med föreningen My Human Rights nu extra angeläget. I år kommer vi att, i … Läs mer

Tema ägare/aktieägarvärde – del 2: valberedningsarbetet i onoterade bolag

december 17, 2020

Valberedningsarbetet – grunden för värdeskapande styrelsearbete DEL 2: ONOTERADE BOLAG – DET ÄR ALDRIG FÖR TIDIGT FÖR VALBEREDNINGSARBETE! Valberedningen och dess arbete kopplas oftast ihop med just de noterade bolagen. Det ligger nog nära till hands att tänka att det är en rätt formell och omfattande process och att ett bolag därför måsta ha uppnått en … Läs mer

Tema ägare/aktieägarvärde-del 1: valberedningens roll och förutsättningar

december 3, 2020

Valberedningsarbetet – grunden för värdeskapande styrelsearbete DEL 1 – VIKTEN AV ATT UTSE RÄTT VALBEREDNING OCH GE DEN RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR I börsbolagen har valberedningen länge haft en uttalad nyckelroll att när det gäller att ta fram förslag på styrelsesammansättning till bolagsstämman. I samband med att Svensk kod för bolagsstyrning etablerades blev valberedningens roll än tydligare – … Läs mer

Nära brytpunkten – fokus på hållbarhet och rekrytering

november 16, 2020

En planet som berör oss alla. Bild: Nasa.gov Vi på Burro Advisors får i vår vardag möjligheten att ta del av många vitt skilda organisationers hållbarhetsarbete. Ibland dem finns alla typer av exempel: De som kommit långt och på ett tydligt sätt har integrerat hållbarhet i affärsmodellen, de som i dag brottas med utmaningar kopplade till … Läs mer