Digitala tjänster

Burro Advisors har stor erfarenhet av att utvärdera och rekrytera digitala ledare inom många olika branscher och funktioner.

Digitalisering är tätt förknippat med förändringsledning och därmed en fråga om kommunikation och ledarskap. Digitalisering ska vara en del av den totala styrningen och därav så är det inte en fråga som är enbart isolerad till en CIO eller IT-funktion, utan en agenda för digitalisering bör finnas i alla nyckelfunktioner i ett företag.

En del företags affärsmodeller bygger helt och hållet på digitalisering. Det digitala genomsyrar allt i bolaget. Andra företag behöver digitalisera sina tjänster, sin produktion eller processer för att stärka sin konkurrenskraft. Det gör att den digitala kompetensen är olika stark i olika branscher vilket kräver nya allianser och nya rekryteringar.

Burro Advisors arbetar med att tillsätta ledande nyckelroller i de flesta branscher och vårt nätverk är branschöverskridande. Vi har stor erfarenhet av att tillsätta chefer som utöver sin funktionskompetens också besitter goda erfarenhet av digitalisering och förändringsledning.