NY UTBILDNING: Ägarstyrning och styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag 4-5 december

tillväxt.jpg

Befinner du dig i ett tillväxtbolag eller vill du söka dig dit, som ägare eller styrelseledamot? Burro Advisors har tillsammans med StyrelseAkademien Stockholm tagit fram en utbildning som fokuserar på hur man bygger- och säkrar bolagsvärde i tillväxtbolag genom aktiv ägarstyrning och ett professionellt styrelsearbete.

Tillväxtbolagen kan se mycket olika ut men har ett antal kännetecken som utmärker dem från ett ägar- och styrelseperspektiv. De är bolag med en tydlig värdetillväxt- och exitambition, ofta kopplat till någon förväntad tidshorisont. Bolagen är vanligen onoterade och ofta i behov av extern finansiering (riskkapital) utöver operativt kapital - en återkommande fråga under bolagets tillväxtresa. Ägarlistan blir över tid ofta blandad, bestående av grundare och en eller flera olika externa finansiella investerare med minoritets- eller majoritetsägande.

I praktiken uppstår därför ett antal specifika frågeställningar och utmaningar i styrning av bolaget för ägarna och styrelsen att hantera. Det finns samtidigt en stor möjlighet att bygga- och säkra bolagsvärde genom aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete.
Ta tillfället i akt att delta i vår ägar- och styrelseutbildning med just detta i fokus.  

När ägarna och styrelsen aktivt väljer att utveckla en smart bolagsstyrning i viktiga frågor som till exempel ägarsamarbetet, det praktiskt styrelsearbetet och specifika frågor som till exempel finansiering- och exit finns stor möjlighet att både öka och säkra värdetillväxten.

 Dessa möjligheter, och många fler, tar vi upp under utbildningen som inledningsvis ger dig grundläggande kunskaper om den svenska bolagsstyrningsmodellen och därefter en fördjupning och bredd inom ägarstyrning och styrelsearbete i Tillväxtbolag med fokus på specifika frågeställningar och värdetillväxt. Det vi tar upp på utbildningen kan direkt omsättas i praktiken.

Upplägg

Dag 1: Grundläggande styrelsearbete och bolagsstyrning.  Lärare Hans P Carlsson

 • Den svenska bolagsstyrningsmodellen

 • Styrelser i olika sammanhang

 • Bolagsorganen och deras roller

 • Bemanning av styrelsen och ordförandens roll

 • Styrelsens arbetssätt

 • Juridiska ansvaret

Dag 2:  Fördjupning med fokus på ägarstyrning och styrelsearbete i tillväxtbolag. Lärare Åsa Otterlund

 • Vad utmärker onoterade Tillväxtbolag- kraven och potentialen?

 • Vad bygger värden i ett Tillväxtbolag- och för vem?

 • Bolagsorganens roller i Tillväxtbolag– specifika ansvar i praktiken

 • Arbeta smart med aktivt ägande och styrelsearbete i fas med tillväxtbolagets behov

 • Ansvarssituationer att ha extra fokus på

 • Specifika ägar- och styrelsefrågeställningar som till exempel ägardirektiv och aktieägaravtal, styrelsebemanning och ersättning, kapitalanskaffning, exitplanering mm.

  Utbildningen varvas med gruppövningar.

Vad uppnås med utbildningen

God förståelse för grunderna inom den lagstiftning som styrelsens och ägarnas arbete vilar på i den svenska bolagsstyrningsmodellen, dess olika bolagsorgan och hur det är tänkt att de ska samverka.

Fördjupad förståelse, övning och praktiska verktyg inom de områden i bolagsstyrningen som specifikt rör Tillväxtbolagens potential och utmaningar och hur ägarnas och styrelsen kan arbeta för att driva värdetillväxt.

För vem

 • Ägare och potentiella ägare i tillväxtbolag

 • Styrelseledamöter i tillväxtbolag – befintliga samt intresserade

 • Investeringsansvariga och styrelseledamöter i portföljbolag i investeringsverksamhet /fond med fokus på tillväxtbolag 

 • VD, Revisor och övriga i nätverken runt tillväxtbolag

DET PRAKTISKA OCH ANMÄLAN

Datum

Utbildningen omfattar två heldagar.
Onsdag den 4 december och torsdag den 5 december 2019 kl.08.30-17.00 båda dagarna.

Adress

Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

Pris

Medlemmar i Styrelseakademien respektive Burro Advisors nätverk 13 900 kr. Övriga 15 900 kr. Alla priser är exkl. moms

Intyg

Efter genomförd utbildning kommer du att erhålla ett intyg att du deltagit i utbildningen.

För mer information 

Kontakta Camilla Åkerhielm på tel.08-400 250 10 , camilla.akerhielm@ styrelseakademien.se om du har frågor.


lärare skärmklipp.JPG

Samarbetspartner  

Den här utbildningen är framtagen i samarbete mellan StyrelseAkademien Stockholm och Burro Advisors. StyrelseAkademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Vi samlar 7 000 styrelseledamöter och ägare från norr till söder i våra 16 lokalföreningar. Tillsammans professionaliserar vi styrelsearbetet i Sverige.

SA sth.png