Burro Insight: En trend som utmanar aktieägarvärdet – men den går att vända!

men-women-10-3-18.jpg

Noterat i nyhetsflödet i veckan som gick var bland annat artiklar om en rapport som visar på att trenden går nedåt igen när det gäller andel kvinnor i de svenska storbolagens ledningar.  Detta är självklart mycket bekymmersamt ur ett jämställdhetsperspektiv men minst lika problematiskt utifrån ett ägarperspektiv.

Det finns sedan länge tillräckligt mycket forskning som slår fast att blandade team med både män och kvinnor, som till exempel i företagsledningar och styrelser, levererar bättre lönsamhet och värdetillväxt generellt.

Därmed blir en blandad sammansättning av kvinnor och män i ledning de facto en strategisk fråga för styrelsen att hantera i sitt ansvar gentemot ägarna.

På samma tema finns det stora möjligheter för ägarna att i vår svenska bolagsstyrningsmodell ställa krav på just denna aktievärdeoptimering – inte minst genom att i sina ägarinstruktioner instruera om på vilka grunder verksamhetens ska byggas samt tillse blandad sammansättning i valberedning och styrelse.

Det går dessutom att göra samma värdetillväxtresa i hela den svenska bolagssfären – från startup till storbolag. Samma bolagsstyrningsmodell gäller ju i grunden för alla aktiebolag. 

Det finns bara vinnare när aktieägarna väljer att ställa krav på värdeoptimering genom att arbeta med blandade team med både män och kvinnor, i styrelsen och vidare ut i företagsledningen. 

 

 Så vänd trenden igen – ägarna har makten att få det att ske. Vilken värdeökningspotential som väntar!

Trenden bryts: Färre kvinnliga toppchefer i storbolagen

Kvinnorna på ledande poster i svenska storbolag blir färre och bryter en långvarig trend. Dessutom går Sverige på tvärs med flera andra länder.