Vi Uppmärksammar World Mental Health Day

19-03-20_world-mental-health-day-logo.jpg

Forskning visar att psykologisk trygghet är en av de enskilt största faktorerna som påverkar både psykisk hälsa och medarbetares engagemang positivt. Som ledare sitter man i en unik position att genom att vara ett gott föredöme, forma en företagskultur där medarbetare vågar vara öppna och inte mötas av diskriminering. Vi på Burro Advisors lägger stor vikt vid att skapa en trygg arbetsplats. Vi vet att det generar starkt engagemang från våra medarbetare.

Idag, under World Mental Health Day vill vi uppmärksamma kampen mot att övervinna stigmatiseringen av psykisk ohälsa i samhället men framförallt på arbetsplatsen. För att uppnå detta krävs det mer än regelverk – det krävs empatiska ledare som skapar ett öppet, fördomsfritt forum där psykologisk trygghet kan växa fram. Här kommer några tips på hur man som ledare kan bidra till en hälsosam företagskultur.

 

Fokus för World Mental Health Day i år är självmordsprevention (suicide prevention). Vi vill här gärna lyfta fram den ideella föreningen MIND och deras arbete. MIND arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Behöver du själv stöd eller känner du någon som behöver stöd, vänd dig till MIND och deras hjälplinjer (https://mind.se). Du kan även hjälpa organisationen genom att ge en gåva eller att anmäla dig som volontär.

5 Ways Bosses Can Reduce the Stigma of Mental Health at Work

Executive Summary One in four adults will struggle with a mental health issue. At work, those suffering - from clinical conditions or more minor ones - often hide it for fear that they may face discrimination from peers or even bosses. These stigmas can and must be overcome.